Drošības depozīts

Cenrādis privātpersonām un uzņēmumiem

Drošības depozīta gada procentu likmes
Bankā noguldītajiem Drošības depozītiem, kuri kalpo par nodrošinājumu kredītkartēm, tiek piemērotas termiņdepozītam piemērojamās procentu likmes attiecīgajā valūtā.