Diennakts limits maksājumu kartēm

Cenrādis

Diennakts limits skaidras naudas izņemšanai ar maksājumu karti:

  • Citadeles norēķinu kartei ar American Express® – katrai kartei 1 100 EUR vai ekvivalents citā valūtā;
  • ienākumu kartēm (Citadeles norēķinu kartei, Maestro, Visa Electron) — 2200 EUR vai ekvivalents citā valūtā;
  • kredītkartēm (American Express® Blue, American Express® Business Card, American Express® Gold, MasterCard Standard, MasterCard Business, MasterCard Gold, X Karte Visa Classic, Visa Business, X Platinum, Visa Gold) — 2 200 EUR vai ekvivalents citā valūtā;
  • kredītkartēm (American Express Gold® Business Card, MasterCard Business Gold, Visa Business Gold ) – 3000 EUR vai ekvivalents citā valūtā;
  • ekskluzīvām kartēm (X Infinite, Visa Platinum, The Platinum Card®) — 3 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā.

Izņēmuma gadījumos banka izskata iespēju palielināt maksājumu kartes dienas limitu, balstoties uz pamatotu klienta iesniegumu.