Diennakts/mēneša limits maksājumu kartēm

Cenrādis privātpersonām

Diennakts limits skaidras naudas izņemšanai ar maksājumu karti:

  • ienākumu kartēm (Citadeles norēķinu kartei, Citadeles norēķinu karte ar e-talona funkcionalitāti, Maestro, Visa Electron) — 2200 EUR vai ekvivalents citā valūtā;
  • kredītkartēm (X Hero, X Business, Visa Classic, MasterCard Standard, Visa Business, MasterCard Business, X Platinum, VISA Gold, MasterCard Gold — 2 200 EUR vai ekvivalents citā valūtā;
  • kredītkartēm (X Corporate, Visa Business Gold, MasterCard Business Gold – 3 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā;
  • ekskluzīvām kartēm (X Infinite, Visa Platinum) — 3 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā.

Izņēmuma gadījumos banka izskata iespēju palielināt maksājumu kartes dienas limitu, balstoties uz pamatotu klienta iesniegumu.

Mēneša limits maksājumu kartēm

Lai samazinātu iespējamo krāpniecības risku darījumos ar maksājumu kartēm, no Banka Citadele ierobežo skaidras naudas izņemšanu ar maksājumu kartēm bankas automātos un banku POS terminālos, nosakot sekojošu maksimālo summu, kuru būs iespējams izņemt ar vienu maksājumu karti kalendārā mēneša ietvaros:

  • ienākumu kartēm (Citadeles norēķinu kartei, Maestro, Visa Electron) — 15 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā;
  • ienākumu kartēm (Citadeles norēķinu karti, Citadeles norēķinu karti ar e-talona funkcionalitāti, Maestro, VISA Electron) — 15 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā;
  • kredītkartēm (X Hero, X Business, Visa Classic, MasterCard Standard, Visa Business, MasterCard Business, X Corporate, Visa Business Gold, MasterCard Business Gold, X Platinum, Visa Gold, MasterCard Gold — 15 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā;
  • ekskluzīvām kartēm (X Infinite, Visa Platinum) — 30 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā.

Ja darījumiem ar jūsu maksājumu karti jau pašlaik tiek piemērots limits skaidras naudas izņemšanai bankas automātos un banku POS terminālos, un tas paredz mazākas summas izņemšanu kalendārā mēneša ietvaros, tad līdzšinējie nosacījumi paliek spēkā, t.i., skaidras naudas izņemšanas limits bankas automātos un banku POS terminālos jūsu maksājumu kartei palielināts netiek.

Atsevišķos gadījumos banka var izskatīt iespēju piemērot Jūsu maksājumu kartei palielinātu skaidras naudas izņemšanas limitu, saņemot brīvas formas rakstisku iesniegumu, kurā norādīts konkrēts šādas nepieciešamības iemesls. Atteikuma gadījumā bankai ir tiesības nekomentēt atteikuma iemeslu.