Darījuma konts

Cenrādis privātpersonām

Darījuma konta atvēršana, apkalpošana un slēgšana bez maksas
Darījuma konta standarta līguma (bez kreditēšanas) noformēšana un apkalpošana 0.4% no darījuma summas (min. EUR 45, maks. EUR 350)
Darījuma konta līguma (bez kreditēšanas) ar nestandarta nosacījumiem noformēšana individuāli, informācija bankā Citadele
Izmaiņu darījumu konta līgumā (bez kreditēšanas) noformēšana (par katru reizi) EUR 30
Informācijas sniegšana darījuma dalībniekiem par līdzekļu ieskaitīšanu kontā, darījuma konta nosacījumu izpildīšanu bez maksas
Darījuma konta līguma noformēšana fiziskām personām, ja darījuma konts bankā Citadele tiek izmantots jauna kreditēšanas darījuma ietvaros1 EUR 75
Darījuma konta līguma noformēšana fiziskām personām, ja darījuma konts bankā Citadele tiek izmantots bankai Citadele ieķīlātā nekustamā īpašuma pārdošanai un kredīta atmaksai 0.5% no darījuma summas (min. EUR 150)
Darījuma konta līguma grozījumu noformēšana fiziskām personām, ja darījuma konts bankā Citadele tiek izmantots jauna kreditēšanas darījuma ietvaros vai bankai Citadele ieķīlātā nekustamā īpašuma pārdošanai un kredīta atmaksai EUR 45 par katru dokumentu

Spēkā no 01.01.2015.

 

1 Atsevišķos gadījumos komisijas maksa var tikt paaugstināta.
2 Darījuma konta līguma noformēšana juridiskām personām - SIA "Citadele līzings un faktorings" (CLF) klientiem, ja darījuma konts tiek izmantots darījumam, kad aizdevumu izsniedz CLF LAD projekta realizācijai - EUR 25.
3 Izmaiņu darījuma konta līgumā noformēšana juridiskām personām - SIA "Citadele līzings un faktorings" (CLF) klientiem, ja darījuma konts tiek izmantots darījumam, kad aizdevumu izsniedz CLF LAD projekta realizācijai - EUR 25 (par katru reizi).
4 Atsevišķos gadījumos komisijas maksa var tikt paaugstināta.