cPay aproces un uzlīmes

Cenrādis privātpersonām

Mēneša maksa par karti 0.50 EUR1
Komisija par preču un pakalpojumu iegādi bez maksas
Minimālā iemaksas summa saskaņā ar pamata kartes cenrādi
Valūtas konvertācijas uzcenojums 3%
Procentu likme par iztērēto kredītlimitu līdz nākamā mēneša 15. datumam saskaņā ar pamata kartes cenrādi
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) saskaņā ar pamata kartes cenrādi

 


Tiek izsniegta šādu karšu lietotājiem un piesaistīta pie attiecīgas kartes konta: Maestro, X Karte, X Platinum, X Infinite, Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum, MasterCard Standard, MasterCard Gold, Citadeles norēķinu karte, Citadeles norēķinu karte no Citadeles norēķinu kartes ar American Express® karšu komplekta.
Tiek slēgta, ja tiek slēgta kontam piesaistītā attiecīgā kartes lietotāja plastikāta karte.
1 Bez maksas X Infinite karšu lietotājiem pie X Infinite karšu konta.