cPay aproces un uzlīmes

Cenrādis privātpersonām

cPay uzlīme, cPay aproce1

Maksa par karti 0.50 EUR2 mēnesī
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs bez maksas
Minimālā iemaksas summa saskaņā ar pamata kartes cenrādi
Valūtas konvertācijas uzcenojums 3%
Procentu likme par iztērēto kredītlimitu līdz nākamā mēneša 15. datumam saskaņā ar pamata kartes cenrādi
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) saskaņā ar pamata kartes cenrādi

Spēkā no 20.04.2018.

 


Tiek izsniegta šādu karšu lietotājiem un piesaistīta pie attiecīgas kartes konta: Maestro, X Hero, X Platinum, X Infinite, Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum, MasterCard Standard, MasterCard Gold, Citadeles norēķinu karte, Citadeles norēķinu karte.

1 Tiek slēgta, ja tiek slēgta kontam piesaistītā attiecīgā kartes lietotāja plastikāta karte.
2 Bez maksas X Infinite karšu lietotājiem pie X Infinite karšu konta.