Citi maksājumu karšu pakalpojumi

Cenrādis privātpersonām

  EUR USD
Atjaunotas maksājumu kartes saņemšana filiālē (fiziskām personām), beidzoties iepriekšējās kartes plastikāta derīguma termiņam1 2 EUR ekvivalents 2 EUR
Bilances apskatīšana bankas Citadele (Latvija) bankomātos, izmantojot Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro un American Express® kartes bez maksas bez maksas
Bilances apskatīšana citu banku bankomātos Latvijā izmantojot Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro kartes 0.50 EUR 0.50 USD
Bilances apskatīšana citu banku bankomātos ārzemēs izmantojot Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro kartes 0.50 EUR 1 USD
Diennakts vai mēneša limita palielināšana vienai maksājumu kartei skaidras naudas izņemšanai bankas automātos un POS terminālos virs Cenrādī noteiktā 7 EUR vai ekvivalents, ko noraksta no klienta konta, pēc klienta iesnieguma saņemšanas un limita palielināšanas 7 EUR vai ekvivalents, ko noraksta no klienta konta, pēc klienta iesnieguma saņemšanas un limita palielināšanas
Maksājumu kartes nosūtīšana ar pasta starpniecību Latvijā2 bez maksas bez maksas
Kurjerpasta pakalpojumu izmantošana pēc klienta pieprasījuma, dokumentu un citu vērtību nosūtīšanai pēc vienošanās (7 EUR + faktiskās izmaksas (ieskaitot PVN)) pēc vienošanās (7 EUR + faktiskās izmaksas (ieskaitot PVN))
Maksājumu kartes pārsūtīšana uz citu klientu apkalpošanas centru/ filiāli pēc klienta pieprasījuma bezmaksas bezmaksas
Valūtas konvertācijas uzcenojums Citadeles norēķinu kartes ar American Express® karšu komplekta American Express® kartēm, Visa Electron, Visa (juridiskām personām, kā arī fiziskām personām, nerezidentiem, un fiziskām personām, rezidentiem, kas izdotas līdz 30.11.2016.), Maestro, MasterCard kartēm 4.3% 4.3%
Valūtas konvertācijas uzcenojums American Express kartēm un The Platinum Card® 3%
Valūtas konvertācijas uzcenojums Visa kartēm (fiziskām personām un Gold Biznesa kartei Visa Business Gold, EUR valūtā, juridiskām personām, LR rezidentiem)) 3%
Steidzama kartes izgatavošana 3h laikā3 30 EUR 30 USD
Kartes PIN koda atbloķēšana bankas Citadele klientu apkalpošanas centrā/ filiālē (ja karte tika bloķēta, 3 reizes ievadot kļūdainu PIN kodu POS terminālā) 3 EUR 3 EUR
Kartes PIN koda atbloķēšana bankas Citadele bankomātā (ja karte tika bloķēta, 3 reizes ievadot kļūdainu PIN kodu POS terminālā) bez maksas bez maksas
Kartes PIN koda nomaiņa (pakalpojums pieejams bankas Citadele bankomātos) bez maksas bez maksas
Kartes atbloķēšana Citadele internetbankā vai zvanot uz zvanu centru pēc klienta rīkojuma, ja karte bloķēta, trīs reizes nepareizi ievadot PIN kodu bez maksas bez maksas

Spēkā no 01.01.2017.

 

Patēriņa kredītsaistību restrukturizācijas risinājumi

Līgums par parāda samaksu, patēriņa kredīta līgums

Pieteikuma izskatīšana pēc klienta iniciatīvas 10 EUR
Līguma par parāda samaksu noformēšana 1.5% no līguma summas (min. 25 EUR)
Līguma par parāda samaksu noformēšana kredītlimita termiņa nepagarināšanas gadījumā 15 EUR
Līguma par parāda samaksu noteikumu grozījumu noformēšana 1.5% no līguma summas, attiecībā uz kuru tiek veiktas izmaiņas (min. 25 EUR)

Spēkā no 01.01.2015.

 


1 X Infinite saņemšana filiālē bez maksas.
2 Pakalpojums pieejams jaunām fizisku personu maksājumu kartēm bez kredītlimita, jaunām papildu kartēm, atjaunotām kartēm.
3 Attiecas tikai uz plastikāta un PIN koda izgatavošanu. Karti var saņemt tikai filiālē "Citadele", Republikas laukumā 2A, Rīgā.