Citadele internetbanka

Cenrādis privātpersonām un uzņēmumiem

Pieslēgšana bez maksas
Apkalpošana bez maksas
Atteikšanās no pakalpojuma (slēgšana) bez maksas

Spēkā no 01.01.2014.

Maksājumi
Autorizācijas ierīces

 

Darījumu limiti Kodu karšu lietotājiem:
Vienas transakcijas limits darījumiem ar Kodu karti ir 1 000 EUR (vai ekvivalenta summa citā valūtā). Dienas debeta apgrozījuma limits darījumiem ar Kodu karti ir 2 000 EUR (vai ekvivalenta summa citā valūtā).

Darījumu limiti DIGIPASS GO3 lietotājiem:
Vienas transakcijas limits ir 21 500 EUR (vai ekvivalenta summa cita valūtā). Dienas debeta apgrozījuma limits ir 71 200 EUR (vai ekvivalenta summa citā valūtā).

Darījumu limiti MobileSCAN lietotājiem (pieslēdzot mobilo ierīci filiālē):
Vienas transakcijas limits - 100 000 EUR (vai ekvivalenta summa citā valūtā). Dienas debeta apgrozījuma limits - 250 000 EUR (vai ekvivalenta summa citā valūtā).

Darījumu limiti MobileSCAN lietotājiem (pieslēdzot mobilo ierīci internetbankā)*:
— Ja MobileSCAN mobilās ierīces pievienošanas iesniegums ir parakstīts ar Kodu kartes autorizācijas kodu, vienas transakcijas limits - 1 000 EUR (vai ekvivalenta summa citā valūtā). Dienas debeta apgrozījuma limits - 2 000 EUR (vai ekvivalenta summa citā valūtā).
— Ja MobileSCAN mobilās ierīces pievienošanas iesniegums ir parakstīts ar DIGIPASS GO3 autorizācijas kodu, vienas transakcijas limits - 21 500 EUR (vai ekvivalenta summa citā valūtā). Dienas debeta apgrozījuma limits - 71 200 EUR (vai ekvivalenta summa citā valūtā).
— Ja MobileSCAN mobilās ierīces pievienošanas iesniegums ir parakstīts ar DIGIPASS autorizācijas kodu, vienas transakcijas limits - 100 000 EUR (vai ekvivalenta summa citā valūtā). Dienas debeta apgrozījuma limits - 250 000 EUR (vai ekvivalenta summa citā valūtā).
— Ja MobileSCAN mobilās ierīces pievienošanas iesniegums ir parakstīts ar MobileSCAN autorizācijas kodu, vienas transakcijas limits - 100 000 EUR (vai ekvivalenta summa citā valūtā). Dienas debeta apgrozījuma limits - 250 000 EUR (vai ekvivalenta summa citā valūtā).

* ja ir nepieciešams palielināt samazinātus MobileSCAN darījumu limitus līdz standarta MobileSCAN darījumu limitiem, ir nepieciešams griezties jebkurā bankas filiālē visā Latvijā.

Darījumu limiti MobileSCAN lietotājiem ar potenciāli nedrošām mobilām ierīcēm (pieslēdzot gan filiālē, gan internetbankā):
Vienas transakcijas limits - 1 000 EUR (vai ekvivalenta summa citā valūtā). Dienas debeta apgrozījuma limits - 2 000 EUR (vai ekvivalenta summa citā valūtā).

Darījumu limiti DIGIPASS lietotājiem:
Darījumiem ar DIGIPASS, izņemot DIGIPASS GO3, transakcijas un dienas apgrozījuma limiti nav noteikti, izņemot darījumu, kura ietvaros tiek veikta vairāku maksājumu apstiprināšana ar vienu autorizācijas kodu.

Darījumu limiti DIGIPASS 780/MobileSCAN lietotājiem:
Vienas transakcijas limits – 5 000 000 EUR (vai ekvivalenta summa citā valūtā). Dienas debeta apgrozījuma limits – 10 000 000 EUR (vai ekvivalenta summa citā valūtā).

Vairāku maksājumu apstiprināšanai limits ar vienu DIGIPASS, izņemot DIGIPASS GO3, autorizācijas kodu ir 142 300 EUR (vai ekvivalenta summa citā valūtā). Vairāku maksājumu apstiprināšanai limits ar vienu MobileSCAN autorizācijas kodu ir 250 000 EUR (vai ekvivalenta summa citā valūtā). Vairāku maksājumu apstiprināšanai limits ar vienu DIGIPASS 780/MobileSCAN autorizācijas kodu ir 2 000 000 EUR (vai ekvivalenta summa citā valūtā).