Brokeru pakalpojumi*

Cenrādis privātpersonām

Valūtu maiņas darījumi un darījumi ar zeltu

Skaidras/bezskaidras valūtas maiņas darījumi un darījumi ar zeltu līdz 4 000 EUR bankas Citadele oficiāli noteiktais valūtu maiņas kurss
Skaidras/bezskaidras valūtas maiņas darījumi un darījumi ar zeltu virs 4 000 EUR individuāli, informācija bankā Citadele
Valūtu darījumi ar daļēju segumu individuāli, informācija bankā Citadele2

Spēkā no 20.07.2017.

 

Finanšu instrumenti

  Tarifs Minimālā maksa
Darījums ar parāda vērtspapīriem3 0.1% 50 EUR/USD4

Spēkā no 20.04.2018.

 

Darījumi ar akcijām:

  Tarifs Minimālā maksa
Darījums ar akcijām Riga, Vilnius, Tallinn biržās 0.35% 4.40 EUR
Darījums ar ASV biržās tirgotiem finanšu instrumentiem (akcijām un ETF daļām) 0.03 USD par akciju 25 USD
Darījums ar Kanādas biržās tirgotiem finanšu instrumentiem 0.03 CAD par akciju 30 CAD
Darījums ar ASV biržu opcijām 15 USD + 2.50 USD par kontraktu 25 USD
Darījums ar akcijām Eiropas biržās5,7 0.40% 50 EUR
Darījums ar akcijām/parāda instrumentiem Maskavas biržā (RUB) 0.25% 1 000 RUB
Ārpusbiržas darījumi ar akcijām un darījumi ar citu valstu akcijām5,7 individuāli, informācija bankā Citadele

Spēkā no 20.04.2018.

 

Darījumi ar fondiem6,7

Fondu apliecību pirkšana: Tarifs Minimālā maksa6
— Obligāciju fondi 0.5% 5.50 EUR/ 20 EUR
— Sabalansētie fondi un fondu fondi 0.75% 5.50 EUR/ 20 EUR
— Akciju un alternatīvo ieguldījumu (t.sk.hedge) fondi 1.50% 5.50 EUR/ 20 EUR
Fondu apliecību pārdošana 3 EUR/ 20 EUR7
Fondu apmaiņas darījumi 25 EUR

Spēkā no 25.05.2018.

 

Elektronisko tirdzniecības platformu abonēšanas maksas mēnesī

US equities 15 USD
Quik bez maksas

Spēkā no 20.04.2018.

 


* Izpildot darījumu ar parāda vērtspapīriem ārpus biržas (OTC) par klientam izdevīgāku cenu, nekā cenu ierobežojošā rīkojumā norādītā, 50% no bankas Citadele noteiktā uzcenojuma (mark-up), ko veido starpība starp rīkojumā norādīto cenu un reālo izpildes cenu, tiek atmaksāti klientam.
2 Darījuma komisija, jeb bankas Citadele uzcenojums, tiek ietverts darījuma cenā. Informācija bankā Citadele.
3 Atsevišķās biržās/valstīs tirdzniecība ar finanšu instrumentiem var tikt aplikta ar nodevām atbilstoši attiecīgās valsts tiesību aktiem (piemēram, Stamp Duty Lielbritānijā, sīkāka informācija – bankā Citadele).
4 Komisijas maksa attiecīgajā valūtā, ja darījums ir EUR un USD. Ja darījums tiek veikts citā valūtā, tad komisija tiek noteikta EUR un pārrēķināta attiecīgajā darījuma valūtā, pēc Bankas noteiktā valūtas kursa konvertācijas veikšanas brīdī.
5 Darījumiem tiek piemērota papildus komisija par pirkšanas/pārdošanas darījuma apstrādi (informācija bankā Citadele).
6 IPAS „CBL Asset Management” pārvaldītajiem ieguldījumu fondiem (ietver arī Latvijas Centrālā Depozitārija transakcijas maksu) piemērojams tarifs - 3 EUR, citiem fondiem 20 EUR.
7 Ja darījums netiek veikts EUR valūtā, tad komisija tiek aprēķināta darījuma valūtā, konvertējot EUR valūtā izteikto komisiju attiecīgajā darījuma valūtā pēc Bankas noteiktā valūtas kursa konvertācijas veikšanas brīdī.

Vispārējie komisijas atlīdzības piemērošanas noteikumi:
— Komisijas atlīdzību par Cenrādī neuzrādīto pakalpojumu banka Citadele nosaka patstāvīgi vai arī pēc vienošanās ar klientu. Darījumu komisijas atlīdzība tiek ieturēta darījuma valūtā, ja nepieciešams, pārrēķinot to no Cenrādī uzrādītās valūtas pēc Bankas noteiktā valūtas kursa pārrēķina veikšanas brīdī.
— Ja klienta rīkojums par finanšu instrumentu darījumu tiek izpildīts pa daļām, tad vienas darījumu dienas ietvaros komisijas atlīdzība parasti tiek ieturēta vienu reizi.
— Komisijas atlīdzība par darījumiem ar ASV biržās tirgotām opcijām sastāv no komisijas atlīdzības par darījumu un komisijas atlīdzības par katru kontraktu darījumā.