Biznesa kartes

Cenrādis uzņēmumiem

Kredītkarte MasterCard Business, Visa Business1

  EUR USD
Maksa par karti 43 EUR gadā2 45 USD gadā
Maksa par karti 3.60 EUR mēnesī3  
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) 9 EUR 10 USD
Komisija par preču un pakalpojumu iegādi bez maksas 0.5%
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele kā no norēķinu konta kā no norēķinu konta
Skaidras naudas izņemšana citās bankās 1.5% (min. 3 EUR) 1.5% (min. 5 USD)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā 1% (min. 1.50 EUR) 1% (min. 3 USD)
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos 1.5% (min. 3 EUR) 1.5% (min. 5 USD)
Kredītlimita apjoms individuāli individuāli
Kredīta procenti (gadā) 24% 24%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175% 0.175%
Minimālā iemaksas summa 100% no izmantotā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa 100% no izmantotā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Maksājums no konta kā no norēķinu konta kā no norēķinu konta

Spēkā no 01.01.2017.

 

Zelta biznesa kartes1

  EUR USD
Maksa par karti 8.50 EUR mēnesī 70 USD gadā
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) 9 EUR 10 USD
Komisija par preču un pakalpojumu iegādi bez maksas 0.5%
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. 3 EUR) 3% (min. 5 USD)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās 3% (min. 3 EUR) 3% (min. 5 USD)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā 3% (min. 3 EUR) 3% (min. 5 USD)
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos 3% (min. 3 EUR) 3% (min. 5 USD)
Kredītlimita apjoms individuāli individuāli
Procentu likme par iztērēto kredītlimitu līdz nākamā mēneša 15.datumam 0% -
Minimālā iemaksas summa 5% no izmantotā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa 100% no izmantotā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Kredīta procenti (gadā) 20% 24%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175% 0.175%
Maksājums no konta kā no norēķinu konta + 3% kā no norēķinu konta + 3%
Priority Pass gada maksa bez maksas bez maksas
Maksa par 1 cilvēka vizīti Priority Pass lidostas biznesa zonā 35 USD ekvivalents (ieskaitot PVN)4 35 USD ekvivalents (ieskaitot PVN)
Concierge serviss5 200 EUR gadā 300 USD gadā

Spēkā no 01.01.2017.

 

1 Jaunas, atjaunotas un aizvietotas MasterCard Business un MasterCard Business Gold kartes EUR netiek izdotas LR rezidentiem.
2 Maksa par Visa Business, MasterCard Business, kura ir noformēta līdz 20.09.2016. (ieskaitot) rezidentam.
3 Maksa par Visa Business, MasterCard Business, kura ir noformēta pēc 21.09.2016., rezidentam.
4 ASV dolāros (USD) noteiktā maksa par vizīti tiek konvertēta kartes konta valūtā, izmantojot bankas Citadele valūtas kursu bezskaidras naudas norēķiniem darījuma iegrāmatošanas kontā dienā.
5 Pakalpojuma maksa tiek ieturēta par katru Concierge servisam pievienoto maksājumu karti / kartes lietotāju.