Autorizācijas ierīces

Cenrādis privātpersonām

MobileSCAN aktivizācija vienas licences ietvaros1,2 bez maksas
MobileSCAN pirmreizēja/atkārtota aktivizācija esošās licences ietvaros1,2 bez maksas
Kodu kartes izsniegšana bez maksas
Kodu kartes nomaiņa pēc klienta lūguma bez maksas
DIGIPASS GO3 izsniegšana vai nomaiņa 10 EUR
DIGIPASS GO3 maiņa tehnisko iemeslu dēļ (divu gadu laikā no pieslēgšanas brīža) bez maksas
DIGIPASS 320 izsniegšana 40 EUR
DIGIPASS 780 izsniegšana 70 EUR
Bloķēta DIGIPASS atbloķēšana, ja tas ir nobloķējies izmantošanai Citadele internetbankā bez maksas
Bloķēta DIGIPASS nomaiņa vai atbloķēšana, ja ierīce bloķēta klienta neuzmanības dēļ 30 EUR

Spēkā no 11.10.2018.

 


1 Pie vienas MobileSCAN licences iespējams pievienot trīs mobilās ierīces.
2 MobileSCAN iespējams pieslēgt Citadele internetbankā, kā arī filiālēs un klientu apkalpošanas centros Latvijā.