Pensiju 3. līmenis

Cenrādis privātpersonām

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atskaitījums 0.39% ietur iemaksas brīdī no iemaksas
Pensiju fonda atskaitījumi par pensiju plānu administrēšanu No 0,2% līdz 1.5% gadā, ietur 1/12 daļu reizi mēnesī no uzkrātā kapitāla*
Atlīdzība pārvaldītājam 0.7% gadā CBL Sabalansētais**
Atlīdzība pārvaldītājam 0.8% gadā CBL Aktīvais**
Atlīdzība pārvaldītājam 0.8% gadā CBL Aktīvais USD**
Atlīdzība līdzekļu turētājam 0.15% gadā

Papildu atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam ne vairāk kā 10% no uzkrātā kapitāla ieguldīšanas ienākumu vērtības, kas pārsniedz salīdzinošo rādītāju.

Spēkā ar 01.01.2019.

 


* Pensiju fonda atskaitījumu par pensiju plānu administrēšanu apmērs:
— 1,5% gadā, ja uzkrājums ir mazāks par 10 000 EUR (vai ekvivalents ASV dolāros);
— 1% gadā, ja uzkrājums ir vienāds vai lielāks par 10 000,00 EUR (vai ekvivalents ASV dolāros) kā arī, ja individuālās dalības līgums noslēgts bankas Citadele internetbankā;
— 0.2% gadā, ja uzkrājums ir vienāds vai lielāks par 100 000,00 EUR (vai ekvivalents ASV dolāros).
** Aprēķina no aktīvu vidējās vērtības. Šie atskaitījumi tiek aprēķināti un atskaitīti ik mēnesi kā 1/12 daļa.