American Express

Cenrādis privātpersonām

American Express® BLUE

  EUR
Maksa par karti (mēnesī) 2.20 EUR
Maksa par papildu karti (mēnesī) 1 EUR
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) 5 EUR
Komisija par preču un pakalpojumu iegādi bez maksas
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. 3 EUR)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās 3% (min. 3 EUR)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele (Latvija) bankomātos 3% (min. 1.50 EUR)
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos 3% (min. 3 EUR)
Kredītlimita apjoms individuāli
Minimālā iemaksas summa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Procentu likme par iztērēto kredītlimitu līdz nākamā mēneša 15. datumam 0%
Kredīta procenti (gadā) 22%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Maksājums no konta kā no norēķinu konta + 3%

Spēkā no 01.01.2016.

 

American Express® Gold kredītkarte

  EUR
Maksa par karti 6 EUR1 mēnesī
Maksa par papildu karti 1.85 EUR1 mēnesī
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) 9 EUR
Komisija par preču un pakalpojumu iegādi bez maksas
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. 3 EUR)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās 3% (min. 3 EUR)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele (Latvija) bankomātos 3% (min. 1.50 EUR)
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos 3% (min. 3 EUR)
Kredītlimita apjoms individuāli
Minimālā iemaksas summa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Procentu likme par iztērēto kredītlimitu līdz nākamā mēneša 15. datumam 0%
Kredīta procenti (gadā) 22%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Maksājums no konta kā no norēķinu konta + 3%
Priority Pass gada maksa bez maksas
Maksa par 1 cilvēka vizīti Priority Pass lidostas biznesa zonā1 35 USD ekvivalents (ieskaitot PVN)2
Concierge serviss3/th> 200 EUR gadā

Spēkā no 01.01.2016.

 

The Platinum Card®

  EUR
Maksa par karti (gadā) 350 EUR
Gada maksa par papildu karti turpmākajos gados bez maksas
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) 20 EUR
Komisija par preču un pakalpojumu iegādi bez maksas
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. 3 EUR)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās 3% (min. 3 EUR)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele (Latvija) bankomātos 3% (min. 1.50 EUR)
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos 3% (min. 3 EUR)
Kredītlimita apjoms individuāli
Minimālā iemaksas summa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Procentu likme par iztērēto kredītlimitu līdz nākamā mēneša 15. datumam 0%
Kredīta procenti (gadā) 18%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Maksājums no konta4 kā no norēķinu konta + 3%
Priority Pass gada maksa bez maksas
Maksa par 1 cilvēka vizīti Priority Pass lidostas biznesa zonā2,5 USD 35 ekvivalents (ieskaitot PVN)
Rakstiskas izziņas, konta izraksta izsniegšana bez maksas
Concierge serviss3 bez maksas

Spēkā no 01.01.2016.

 

The Platinum Card® ar finanšu nodrošinājumu

  EUR
Maksa par karti 350 EUR gadā
Maksa par papildu karti bezmaksas
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) 20 EUR
Komisija par preču un pakalpojumu iegādi 0.5%
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. 5 EUR)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās 3% (min. 5 EUR)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele (Latvija) bankomātos 3% (min. 3 EUR)
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos 3% (min. 5 EUR)
Drošības depozīts, kurš kalpo par finanšu nodrošinājumu kredītkartei individuāli
Kredītlimita apjoms individuāli
Minimālā iemaksas summa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Procentu likme par iztērēto kredītlimitu līdz nākamā mēneša 15. datumam 0%
Kredīta procenti (gadā) 18%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Maksājums no konta4 kā no norēķinu konta + 3%
Procentu likme (gadā) drošības depozītam, kurš kalpo par finanšu nodrošinājumu kredītkartei sk. drošības depozīta procentu likmes
Priority Pass gada maksa bez maksas
Maksa par 1 cilvēka vizīti Priority Pass lidostas biznesa zonā2,5 35 USD ekvivalents (ieskaitot PVN)
Rakstiskas izziņas, konta izraksta izsniegšana bez maksas

Spēkā no 01.01.2016.

 

1 Tiek piemērota Kartēm, kuras ir noformētas no 01.01.2015. Kartēm, kuras noformētas līdz 31.12.2014. (ieskaitot), līdz tekošā lietošanas gada beigām tiek piemērota maksa par karti gadā (71.14 EUR gadā pamata kartei, 21.34 EUR gadā papildu kartei), bet, sākot ar nākamo lietošanas gadu, tiek piemērota Cenrādī norādītā maksa par karti mēnesī.
2 ASV dolāros (USD) noteiktā maksa par vizīti tiek konvertēta kartes konta valūtā, izmantojot bankas Citadele valūtas kursu bezskaidras naudas norēķiniem darījuma iegrāmatošanas kontā dienā.
3 Pakalpojuma maksa tiek ieturēta par katru Concierge servisam pievienoto maksājumu karti / kartes lietotāju.
4 Papildu komisija 3% apmērā netiek piemērota, ja maksājums tiek veikts „Concierge serviss” ietvaros.
5 Kalendārā gada laikā, vienas personas divas vizītes vai divu personu viena vizīte Priority Pass lidostas biznesa zonā pamatkartes lietotājam ir bez maksas.