Saņem 1% gadā par savu X smart kartes konta atlikumu

Ja tavi ikmēneša ienākumi tiek skaitīti uz kontiem Citadelē un tie nav mazāki par 350 eiro mēnesī, tad mēneša pēdējā dienā tiks aprēķināti un X smart kartes kontā ieskaitīti uzkrātie procenti par X smart konta atlikumu. Procenti tiks aprēķināti par X smart konta vidējo mēneša atlikumu, bet ne vairāk kā no 2 500 eiro.

Ja ienākumus vēl nesaņem Citadelē, tad, lai tu varētu pelnīt ar savu X smart konta atlikumu, sāc pārskaitīt tos uz X smart kartes kontu. Tavai ērtībai piedāvājam lejupielādēt un aizpildīt iesniegumu par algas saņemšanu Citadelē. Parakstītu to nodod sava darba devēja grāmatvedībai un sāc izmantot vairāk iespēju, ko tev dod X smart karte.

Atceries, lai regulāri tu varētu saņemt uzkrātos procentus par konta atlikumu, taviem ienākumiem Citadeles kontā ir jāieskaitās regulāri.

Piemērs, kā tiek aprēķināti uzkrātie procenti par konta atlikumu:

Vidējais mēneša atlikums kontā Vidējais mēneša atlikums aprēķina veikšanai Uzkrātie procenti Procentu likme Automātiski ieturētais IIN* Nopelnītā summa mēnesī
526 EUR 526 EUR 0,44 EUR 1% gadā 0,09 EUR 0,35 EUR
2 956 EUR 2 500 EUR 2,08 EUR 1% gadā 0,42 EUR 1,66 EUR

 


* Plašāka informācija par nodokļu likmi.