Ieguldījumi vērtspapīros

Pārdomātas investīcijas ieguldījumu fondos, akcijās un obligācijās Latvijā un ārzemēs

 • Ieguldījumi fondos, akcijās un obligācijās
 • Tirgus situācijai atbilstoša ieguldījumu atdeve

Ieguldījumu fondi

 • Mērķis gūt ienākumus no fonda vērtības pieauguma, apvienojot savus ieguldījumus ar citiem ieguldītājiem.
 • Atkarībā no fonda stratēģijas, fonds var ieguldīt līdzekļus dažādās sfērās, nozarēs un aktīvu klasēs, tādējādi diversificējot riskus.
 • Ieguldījumu fondus pārvalda profesionāli fondu pārvaldnieki.
 • Ieguldīt var arī nelielas summas.

Uzzini vairāk

Ieguldījumi akcijās

 • Līdzekļus var ieguldīt dažādu nozaru uzņēmumu akcijās, veidojot diversificētu akciju portfeli.
 • Iegūstiet iespēju piedalīties publiskas akciju sabiedrības peļņas sadalē, saņemot dividendes, kā arī kapitāla pieauguma peļņu, ja palielināsies akciju vērtība.

Uzzini vairāk

Ieguldījumi obligācijās - parāda vērtspapīros

 • Līdzekļus var ieguldīt fiksēta ienākuma vērtspapīros, iegādājoties  valsts, valsts institūciju, pašvaldību vai  privāto uzņēmumu emitētos parāda vērtspapīrus ar noteiktu atmaksas datumu un fiksētu vai mainīgu procentu  ienākumu.
 • Saņemiet procentu ienākumu saskaņā ar emitenta noteikto maksājumu grafiku.
 • Nosakiet savu ieguldījumu spektru reģionāli, pa nozarēm un emitentu sektoriem, tādējādi mazinot savus riskus.

Uzzini vairāk

Kas jādara, ja vēlaties ieguldīt vērtspapīros?

Kāpēc gan neieguldīt uzņēmumos, kas jums tiešām patīk? ©Vorens Bafets

Vēlaties uzzināt vairāk?

Zvaniet vai rakstiet

67010555