Žiro maksājumi

Žiro maksājumu pieņemšana

Žiro maksājumi tiek pieņemti tikai kā skaidras naudas iemaksa uz saņēmēja žiro numuru klientu apkalpošanas centros vai arī kā uzņēmuma rēķina apmaksa bankomātos.

  • Žiro maksājumu noformēšanā un apstrādē saņēmēja un tā konta rekvizītus aizvieto žiro numurs. Žiro numurs ir unikāls 5 zīmju cipars, kas aizstāj tradicionālos maksājuma izdarīšanai nepieciešamos rekvizītus – nosaukumu, reģistrācijas numuru, konta numuru, bankas nosaukumu, bankas kodu.
  • Latvijā žiro numurus piešķir un žiro maksājumu informācijas apstrādi nodrošina AS Unifiedpost.
  • Uzņēmumi, kas izmanto žiro sistēmas pakalpojumu, savu žiro numuru norāda maksājuma dokumentā.
  • Veicot žiro maksājumu, saņēmēja rekvizītu vietā jānorāda tikai žiro numurs, bet saņēmējs maksātāju atpazīst pēc rēķina vai cita identifikatora, kuru rēķinā norādījis maksājuma saņēmējs.

Uzņēmumu saraksts, kas izmanto žiro sistēmas pakalpojumus