Nosacījumi

Hipotekārā kredīta saņemšanai

Maksimālā kredīta summa

  • Līdz 75% no nekustamā īpašuma vērtības, ja noslēgts līgums ar ieķīlātā īpašuma nodošanas tiesībām
  • Līdz 80% no nekustamā īpašuma vērtības, ja noslēgts līgums bez ieķīlātā īpašuma nodošanas tiesībām
  • Līdz 95% ar valsts atbalsta programmu mājokļa iegādei

Minimālā kredīta summa

  • 20 000 EUR

Nekustamā īpašuma vērtējums

Termiņš

  • Līdz 30 gadiem
  • Ar iespēju vienoties par kredīta pamatsummas maksājumu atlikšanu uz 6 mēnešiem

Kredīta valūta

  • EUR

Izdevīgāki nosacījumi bankas pārņemto īpašumu finansējumam

Eiropas standartizētā informācija par bankas Citadele mājokļa hipotekāro aizdevumu