Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksas kalkulators

This calculator requires javascript

EUR

4 800 EUR

120 000 EUR

Gada iemaksas uzkrājumos

EUR
EUR

0 EUR

1 000 EUR

Paredzamā nodokļa atmaksa par gadā veiktajām iemaksām

Piesakies konsultācijai

Kalkulatora aprēķins parāda nodokļu atvieglojumu izmantošanas pamatprincipus, bet negarantē absolūtu precizitāti, jo aprēķinā nav iekļauta katras personas individuālā informācija. Sākot ar 2018. gada 1. janvāri, iespējams saņemt Latvijas Republikas tiesību aktos paredzēto Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu līdz 20% no Pensiju 3. līmenī iemaksātās summas, kas kopā ar iemaksām Uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā nepārsniedz 10% no personas gada apliekamā ienākuma, kā arī nepārsniedz summas limitu 4000 eiro (ja Uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas līgums noslēgts vismaz uz 10 gadiem, netiek izbeigts ātrāk par 10 gadiem vai nenotiek daļēja uzkrājumu izmaksa).