/ Privātpersonām / Valūtu un finanšu tirgus darījumi / Valūtu mijmaiņas (Swap) darījumi

Valūtu mijmaiņas (Swap) darījumi

Kas ir Swap darījums?

Swap ir darījums par noteiktas valūtas pirkšanu / pārdošanu norēķinu datumā, pēc darījuma noslēgšanas brīdī noteiktā valūtu kursa, ar pienākumu vēlāk šo valūtas summu atpārdot / atpirkt citā noteiktajā norēķinu datumā pēc darījuma noslēgšanas brīdī noteiktā valūtu kursa.

Kādam nolūkam tiek noslēgti Swap darījumi?
Swap darījumi ir paredzēti, lai izmantotu valūtu, kura nepieciešama uz noteiktu laiku, vienlaicīgi sniedzot nodrošinājumu citā valūtā. Swap darījums tiek noformēts kā divi valūtas maiņas darījumi.

Kā tiek noteikts Swap darījuma valūtas kurss?
Swap darījuma valūtu kursi tiek noteikti, izmantojot darījuma aktuālo valūtu kursu (tirgū noteikti valūtas kursi Swap darījuma noslēgšanas brīdī) un Forward darījumu valūtas kursu (skat. aprakstu par Forward darījumiem).

Kas nepieciešams, lai noslēgtu Swap darījumu?
Lai noslēgtu Swap darījumu, klientam bankā Citadele nepieciešams norēķinu konts, jānoslēdz „Līgums par finanšu tirgus darījumu noslēgšanu”, „Līgums par valūtas forward un swap darījumu līguma noslēgšanu”, kā arī jāiepazīstas ar investoru interešu aizsardzības dokumentāciju (MiFID), tai skaitā ar Rīkojumu izpildes politiku un jāaizpilda piemērotības tests darījumiem ar sarežģītiem finanšu instrumentiem, kā arī jāiesniedz bankai finanšu nodrošinājums. Darījuma noslēgšanai ir nepieciešams iesniegt bankai Citadele finanšu nodrošinājumu, tāpēc jāpārliecinās par finanšu nodrošinājuma esamību klienta kontā bankā Citadele.