/ Privātpersonām / Valūtu un finanšu tirgus darījumi / Nākotnes valūtas maiņas (Forward) darījumi

Forward valūtas darījumi

Kas ir Forward darījums?
Forward ir valūtas maiņas darījumi par valūtas pirkšanu/pārdošanu kādā noteiktā nākotnes datumā, pēc valūtu kursa, kas nofiksēts darījuma noslēgšanas brīdī.

Kādam nolūkam tiek slēgti Forward darījumi?
Forward valūtu darījumi tiek slēgti, lai izvairītos no valūtas riska kas var rasties nelabvēlīgu valūtas kursa svārstību rezultātā. Forward darījumi klientam sniedz iespēju precīzāk plānot savas nākotnes naudas plūsmas.

Kā tiek noteikts Forward darījuma valūtas kurss?
Forward darījuma valūtu kurss tiek noteikts, pamatojoties uz aktuālo valūtas kursu un procentu likmju starpības starp pirkšanas un pārdošanas valūtām.

Kas nepieciešams, lai noslēgtu Forward darījumu?
Lai veiktu Forward darījumus, klientam bankā Citadele nepieciešams norēķinu konts, jānoslēdz „Līgums par finanšu tirgus darījumu noslēgšanu”, „Līgums par valūtas forward un swap darījumu līguma noslēgšanu”, kā arī jāiepazīstas ar investoru interešu aizsardzības dokumentāciju (MiFID) tai skaitā ar Rīkojumu izpildes politiku un jāaizpilda piemērotības tests darījumiem ar sarežģītiem finanšu instrumentiem. Darījuma noslēgšanai ir nepieciešams iesniegt bankai Citadele finanšu nodrošinājumu, tāpēc ir jāpārliecinās par finanšu nodrošinājuma esamību klienta kontā bankā Citadele.