X smart

  X smart EUR X smart jauniešiem1 EUR
Maksa par karti 1.49 EUR mēnesī bez maksas
Maksa par papildu karti 1.49 EUR mēnesī nepiedāvā
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) bez maksas bez maksas
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs bez maksas bez maksas
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele kā no norēķinu konta kā no norēķinu konta
Skaidras naudas izņemšana citās bankas 2% (min. 3 EUR) 2% (min. 3 EUR)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā līdz 800 EUR (ieskaitot)2 mēnesī: bez maksas, no 800.01 EUR: 0.2% no summas līdz 800 EUR (ieskaitot)2 mēnesī: bez maksas, no 800.01 EUR: 0.2% no summas
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos līdz 800 EUR (ieskaitot) mēnesī vai piecas reizes– bez maksas2,virs limita 2% (min. 3 EUR), līdz 800 EUR (ieskaitot) mēnesī vai piecas reizes– bez maksas2,virs limita 2% (min. 3 EUR),
Maksājums no konta elektroniski maksājumi bez maksas elektroniski maksājumi bez maksas
SMS par kontā ienākošajām summām bez maksas bez maksas
Skaidras naudas izmaksa POS terminālos tirdzniecības vietās bez maksas bez maksas
Kredītlimita apjoms individuāli individuāli
Minimālā iemaksas summa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Kredīta procenti (gadā) 28% 28%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu 0.175% dienā 0.175% dienā
Valūtas konvertācijas uzcenojums 3% 3%

Spēkā no 01.05.2020.

 


1 Vecumā no 16 – 21 gadiem (ieskaitot).
2 800 EUR ir maksimālā summa skaidras naudas izņemšanai mēnesī visos bankomātos Latvijā un ārzemēs kopā.