X Infinite

  EUR USD
Maksa par karti 350 EUR gadā 250 USD gadā
Maksa par papildu karti Bez maksas 125 USD gadā
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) 50 EUR 50 EUR
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs Bez maksas 0.5%
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. 3 EUR) 3% (min. 5 USD)
Skaidras naudas izņemšana citās bankas 3% (min. 3 EUR) 3% (min. 5 USD)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā 3% (min. 1.50 EUR) 3% (min. 3 USD)
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos 3% (min. 3 EUR) 3% (min. 5 USD)
Maksājums no konta Kā no norēķinu konta + 3%1 Kā no norēķinu konta + 3%1
SMS par kontā ienākošajām summām EUR 0.09 EUR 0.09
Kredītlimita apjoms Individuāli Individuāli
Minimālā iemaksas summa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Kredīta procenti (gadā) Individuāli Individuāli
Kredīta procenti (gadā) kartēm, kas noformētas pret drošības depozītu2 18% 18%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu 0.175% dienā 0.175% dienā
Priority Pass Bez maksas Bez maksas
Maksa par 1 cilvēka vizīti lidostas Priority Pass VIP atpūtas zonā3 30 EUR (iesk. PVN)4 30 EUR (iesk. PVN)4
Fast track vizīte RIX lidostā EUR 10 (ieskaitot PVN)5 EUR 10 (ieskaitot PVN)5
Concierge serviss6 Bez maksas Bez maksas
Valūtas konvertācijas uzcenojums 3% 4.3%

Spēkā no 15.01.2020.

 


Papildu komisija 3% apmērā netiek piemērota, ja maksājums tiek veikts „Concierge serviss” ietvaros.
Jaunas kartes, kas noformētas pret drošības depozītu, no 15.05.2019.netiek izsniegtas.
Priority Pass kartēm, izsniegtām līdz 11.02.2019, kalendārā gada laikā trīs vizītes lidostas Priority Pass VIP atpūtas zonā pamata kartes lietotājam ir bez maksas. Priority Pass kartēm, izsniegtām pēc 11.02.2019., kalendārā gada laikā, piecas vizītes lidostas Priority Pass VIP atpūtas zonā pamata kartes lietotājam ir bez maksas.
EUR valūtā noteiktā maksa par vizīti tiek konvertēta kartes konta valūtā, izmantojot bankas Citadele valūtas kursu bezskaidras naudas norēķiniem darījuma iegrāmatošanas kontā dienā.
Pakalpojuma maksa tiek ieturēta par katru Concierge servisam pievienoto maksājumu karti (t.sk. papildu karti) / kartes lietotāju.
Komisijas maksa atsevišķos gadījumos var tikt palielināta.