Studiju/ studējošā kredīts

Jauni studiju/ studējošā kredīti netiek izsniegti!

Pieteikuma par līguma noteikumu grozījumiem izskatīšana bez maksas
Galvojuma maiņa 30 EUR
Līguma noteikumu grozījumu noformēšana 30 EUR
Kredīta, galvojuma līguma kopijas izsniegšana 10 EUR
Atkārtota grafika izsniegšana pēc klienta (t.sk. galvinieka) pieprasījuma 10 EUR

Spēkā no 15.05.2019.