Krājkonti

Bērna pilngadības krājkonts

  EUR | USD | GBP
Bērna pilngadības krājkonta atvēršana, slēgšana Bez maksas
Līdzekļu pārskaitīšana no Bērna pilngadības krājkonta uz citu klienta kontu bankā Citadele vai uz citu kontu Citadele Bez maksas
Līdzekļu pārskaitīšana no Bērna pilngadības krājkonta uz kontu citā bankā Kā par maksājumu no norēķinu konta
Papildu komisijas maksa par līdzekļu izmaksu skaidrā naudā vai maksājuma veikšanu pirms noguldījuma termiņa, ja ir iesniegta bāriņtiesas atļauja 1% no izņemamās vai pārskaitāmās summas

Spēkā no 15.05.2019. No 10.08.2016. jauni Līgumi par Krājkonta atvēršanu un apkalpošanu netiek noslēgti un jauni Krājkonti netiek atvērti.

 

Bērnu pilngadības krājkonta gada procentu likmes

Valūta Procentu likme
EUR 0.4%
USD 0.6%
GBP 0.05%

Spēkā no 07.05.2020.

 

Krājkonts

Krājkonta slēgšana bez maksas
Līdzekļu pārskaitīšana no klienta Krājkonta:  
uz klienta norēķinu kontu bankā Citadele (brīdinot banku Citadele 7 kalendārās dienas iepriekš) bez maksas
uz cita klienta kontu bankā Citadele vai uz kontu citā bankā (brīdinot banku Citadele 7 kalendārās dienas iepriekš) kā par pārskaitījumu no norēķinu konta
uz klienta norēķinu kontu bankā Citadele, uz cita klienta kontu bankā Citadele vai uz kontu citā bankā (nebrīdinot banku Citadele 7 kalendārās dienas iepriekš) 1% + kā par maksājumu no norēķinu konta
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele no klienta Krājkonta (nebrīdinot banku Citadele 7 kalendārās dienas iepriekš) 1% + kā par skaidras naudas izmaksu no norēķinu konta
Skaidras naudas iemaksa Krājkontā kā par skaidras naudas iemaksu norēķinu kontā

Spēkā no 15.05.2019.

Gada procentu likmes1

Visiem noguldītājiem

Valūta Procentu likme
EUR 0.01%
USD 0.02%
GBP 0.02%
AUD 0.50%
RUB 1.00%

Spēkā no 19.03.2018.

 


No 10.08.2016. jauni Līgumi par Krājkonta atvēršanu un apkalpošanu netiek noslēgti un jauni Krājkonti netiek atvērti.
1 Likmes spēkā līdz 5 miljoniem eiro vai šīs summas ekvivalentam citā valūtā. Noguldījumiem virs minētās summas procentu likmes tiek noteiktas vienojoties. 5 miljonus eiro vai šīs summas ekvivalentu veido termiņdepozītos un krājkontos noguldīto klienta vai saistīto klientu grupas kopējais naudas līdzekļu atlikums.