Patēriņa kredītsaistību restrukturizācijas risinājumi

Līgums par parāda samaksu, patēriņa kredīta līgums

Pieteikuma izskatīšana pēc klienta iniciatīvas 10 EUR
Līguma par parāda samaksu noformēšana 1.5% no līguma summas (min. 25 EUR)
Līguma par parāda samaksu noformēšana kredītlimita termiņa nepagarināšanas gadījumā 15 EUR
Līguma par parāda samaksu noteikumu grozījumu noformēšana 1.5% no līguma summas, attiecībā uz kuru tiek veiktas izmaiņas (min. 25 EUR)

Spēkā no 01.01.2015.