Citi produkti un pakalpojumi

Skaidras naudas darījumi 1
Pakalpojums Cena
Skaidras naudas iemaksa kontā bankā Citadele (iesk. Maksājumu līdz EUR 15 000 uz Valsts Kasi, neizmantojot norēķinu kontu)2 0.5% no summas (min. 10 EUR)
Skaidras naudas izmaksa no konta un valūtas apmaiņa 0.7% no summas (min. 10 EUR)
Papildu komisija par EUR monētu apstrādi 10% no summas (min. 20 EUR)
Skaidras naudas izmaksa virs filiāles limita 3% no summas (min. 25 EUR)
Darījuma konts
Darījuma konta līguma noformēšana vai izmaiņu noformēšana 0.4% no darījuma summas (min. 100 EUR)
Maksājumi
Maksājumu izmeklēšana, atsaukšana, maksājuma informācijas izmaiņu nosūtīšana 50 EUR
X kredītkartes (USD)
X hero X Platinum X Infinite
Maksa par karti (ieskaitot papildus 3 norēķinu kontus) un/vai papildu karti 50 USD gadā 100 USD gadā 650 USD gadā
Skaidras naudas izņemšana bankomātos 3%(min. USD 5)
Maksājums no konta Kā no Mastercard Debit komplekta + 3%4
Minimālā iemaksas summa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs 0.5%
Priority Pass Netiek piedāvāts Bez maksas
Maksa par 1 cilvēka vizīti lidostas Priority Netiek piedāvāts 30 EUR (iesk. PVN)5
Fast track vizīte RIX lidostā Netiek piedāvāts EUR 10 (iesk. PVN)6
Concierge service Netiek piedāvāts USD 200 gadā par katru karti Bez maksas
Valūtas konvertācijas uzcenojums 4.3%
Citadeles norēķinu karte ar e-talona funkcionalitāti
Pakalpojums Cena
Maksa par karti un/vai papildu karti 1.49 EUR mēnesī
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā Līdz 800 EUR, (ieskaitot)7 mēnesī: bez maksas. No 800.01 EUR: 0.29% no summas
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos Līdz 800 EUR (ieskaitot)7 mēnesī vai vienu reizi – bezmaksas, virs limita 2% (min. 3.50 EUR)
Minimālās iemaksas summa 5% no izmantotās kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Kredīta procenti (gadā) 28%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Valūtas konvertācijas uzcenojums 4.3%
Maxi krājkonta karte
Pakalpojums Cena
Maksa par karti un/vai papildu karti 1.30 EUR mēnesī
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā 1%
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos 2% (min. EUR 3.50)
Valūtas konvertācijas uzcenojums 4.3%
Maksājums no konta Kā no Mastercard Debit komplekta8
Mastercard Gold
Pakalpojums Cena
EUR USD
Maksa par karti un/vai papildu karti 8 EUR menesī 100 USD gadā
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs Bez maksas 0.5%
Skaidras naudas izņemšana bankomātos 3% (min. 3.50 EUR) 3% (min. 6 USD)
Minimālās iemaksas summa 5% no izmantotās kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Skaidras naudas izmaksa POS terminālos tirdzniecības vietās Netiek piedāvāts
Valūtas konvertācijas uzcenojums 4.3%
Maksājums no konta Kā no Mastercard Debit komplekta + 3%
Maksa par viena cilvēka vizīti lidostas Priority Pass VIP atpūtas zonā9 30 EUR, ieskaitot PVN
Concierge serviss10 200 EUR gadā 300 USD gadā
Citi maksājumu karšu pakalpojumi
Pakalpojums Cena
USD
Bilances apskatīšana, izmantojot Citadele bankas izdotas maksājumu kartes bankas Citadele (Latvija) bankomātos Bez maksas
Bilances apskatīšana, izmantojot Citadele bankas izdotas maksājumu kartes citu banku bankomātos 1.20 USD
Diennakts vai mēneša limita palielināšana vienai maksājumu kartei skaidras naudas izņemšanai bankomātos un POS terminālos virs Cenrādī noteiktā EUR 7 vai ekvivalents, ko noraksta no klienta konta, pēc klienta iesnieguma saņemšanas un limita palielināšanas
Autorizācijas ierīces
Pakalpojums Cena
Kodu kartes izsniegšana vai nomaiņa pēc klienta lūguma Bez maksas
DIGIPASS izsniegšana 44 EUR
Bloķēta DIGIPASS nomaiņa vai atbloķēšana (ja ierīce bloķēta klienta neuzmanības dēļ) 38 EUR
DIGIPASS GO3 izsniegšana 12 EUR
DIGIPASS, DIGIPASS GO3 atbloķēšana, ja tas ir nobloķējies izmantošanai Citadele Internetbankā Bez maksas Bez maksas
DIGIPASS GO3 maiņa tehnisko iemeslu dēļ (divu gadu laikā no pieslēgšanas brīža) Bez maksas
Seifu glabātava
Pakalpojums Cena
Seifu iznomāšana
XS (augstums līdz 55 mm), S (augstums līdz 95 mm), M (augstums līdz 145 mm) 58 EUR mēnesī /580 EUR gadā
L/XL, augstums līdz 300 mm 94 EUR mēnesī /940 EUR gadā
Komisijas maksa par seifa atvēršanu gadījumā, ja klients ir pazaudējis seifa atslēgu 330 EUR
Komisijas maksa par klienta seifa satura uzglabāšanu bankas Citadele kopējā seifā 23 EUR mēnesī (ieskaitot PVN)
Paaugstināta maksa par neatbrīvotā seifa nomu pēc seifa nomas termiņa beigām (dienā) 5 EUR (ieskaitot PVN)
Papildu pakalpojumi
Pakalpojums Cena
Zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu un Valsts ieņēmumu dienesta rīkojumu pieņemšana, pārbaude un izpilde par katra saņemtā dokumenta apstrādi 15 EUR
 • 1 Informāciju par skaidras naudas limitiem filiālēs Daugavpils, Liepāja un “Citadele” var atrast bankas mājas lapā, sadaļā "Maksājumi un pārskaitījumi".
 • 2 Skaidras naudas iemaksa EUR, USD hipotekārā kredīta atmaksas kontā, Citadele Ekspress k redīta atmaksas kontā, maksājumu karšu parādu restrukturizācijas līgumā (Līgumā par parādu samaksu vai Patēriņa kredīta līgumā) norādītajā kontā– bez maksas.
 • 3 Norēķinu kontiem tiek piemērota komisijas maksa kā Mastercard Debit komplektā.
 • 4 Papildu komisija 3% apmērā netiek piemērota, ja maksājums tiek veikts „Concierge serviss” ietvaros.
 • 5 EUR valūtā noteiktā maksa par vizīti tiek konvertēta kartes konta valūtā, izmantojot bankas Citadele valūtas kursu bezskaidras naudas norēķiniem darījuma iegrāmatošanas kontā dienā. Priority Pass kartēm, izsniegtām līdz 11.02.2019., kalendārā gada laikā trīs vizītes lidostas Priority Pass VIP atpūtas zonā pamata kartes lietotājam ir bez maksas.
 • 6 X Infinite kartēm kalendārā gada laikā 8 vizītes pamata kartes lietotājam bez maksas.
 • 7 800 EUR ir maksimālā summa skaidras naudas izņemšanai mēnesī visos bankomātos Latvijā un ārzemēs kopā.
 • 8 Brīdinot banku Citadele 7 dienas iepriekš. Nebrīdinot banku ka no norēķinu konta + 1%.
 • 9 EUR valūtā noteiktā maksa par vizīti tiek konvertēta kartes konta valūtā, izmantojot bankas Citadele valūtas kursu bezskaidras naudas norēķiniem darījuma iegrāmatošanas kontā dienā. Priority Pass kartēm, izsniegtām līdz 11.02.2019., kalendārā gada laikā trīs vizītes lidostas Priority Pass VIP atpūtas zonā pamata kartes lietotājam ir bez maksas. Priority Pass kartēm, izsniegtām pēc 11.02.2019., kalendārā gada laikā, piecas vizītes lidostas Priority Pass VIP atpūtas zonā pamata kartes lietotājam ir bez maksas.
 • 10 Pakalpojuma maksa tiek ieturēta par katru Concierge servisam pievienoto maksājumu karti (t.sk. papildu karti)/ kartes lietotāju.
 • 11 Komisijas maksa par veikto maksājumu saskaņā Zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu un Valsts ieņēmumu dienesta rīkojumu kā par maksājumu no Mastercard Debit komplekta.
 • 12 Līdz 14.12.2020. produkta nosaukums X Platinum.