X smart komplekts

X smart komplekts
Pakalpojums Cena
Maksa par karti un/vai papildu karti 1.49 EUR mēnesī / Bez maksas personam vecumā no 7 līdz 21 gadiem (ieskaitot)
Norēķinu konta atvēršana un uzturēšana Bez maksas
SEPA maksājumi, zibmaksājumi iniciēti elektroniski1,2 Bez maksas
Maksājumi Citadele bankas ietvaros un rēķinu apmaksa, iniciēti elektroniski, rēķinu apmaksa bankomātos3 Bez maksas
SMS par kontā ienākošajām summām Bez maksas
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā Līdz 800 EUR (ieskaitot)4 mēnesī: bez maksas, no 800.01 EUR: 0.29% no summas
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos Līdz 800 EUR (ieskaitot)4 mēnesī vai 5 reizes– bez maksas , virs limita 2% (min. 3.50 EUR)
Minimālā iemaksas summa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Kredīta procenti (gadā) 28%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Valūtas konvertācijas uzcenojums 3%
Bezskaidras valūtas konvertācija Pēc bankas Citadele noteiktā kursa
Maksājumi ārpus SEPA jebkurā valūtā 15 EUR
Steidzami maksājumi ārpus SEPA jebkurā valūtā5 35 EUR
SEPA un maksājums Citadele bankas ietvaros caur Skybranch 7 EUR
  • 1 SEPA maksājumi, kas ir iniciēti caur internetbanku, mobilo aplikāciju, regulārie maksājumi, e-rēķini.
  • 2 Maksājumiem, kas ierosināti no norēķinu kontiem, tiek piemērota Mastercard Debit komplekta maksājumu komisija.
  • 3 Maksājumi, kas ir iniciēti caur internetbanku, mobilo aplikāciju, regulārie maksājumi un e-rēķini ir izpildīti kā iekšbankas maksājumi.
  • 4 800 EUR ir maksimālā summa skaidras naudas izņemšanai mēnesī visos bankomātos Latvijā un ārzemēs kopā.
  • 5 Detalizēta informācija ir atrodama mājaslapā www.citadele.lv