Papildu pakalpojumi

Papildu pakalpojumi
Pakalpojums Cena
Maksa par dokumentu izsniegšanu (piem. izziņas, konta izraksti u.c.) vai dokumentu pieņemšana un pārbaude (piem. pilnvaras) 10 EUR par katru lapu (min 20 EUR)1
Dokumentu pārbaude norēķinu konta atvēršanai privātpersonām rezidentiem Latvijā ar termiņa uzturēšanās atļauju Latvijā un personas identifikācijas dokumentu izdotu ārpus Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, un kurām nav aktīvs darba vai studiju līgums Latvijā. 100 EUR
Bilances apskatīšana bankas Citadele (Latvija) bankomātos Bez maksas
Bilances apskatīšana citu banku bankomātos 0.50 EUR
Skaidras naudas iemaksa EUR valūtā Citadele bankomātos uz bankas Citadele emitēto maksājumu karšu kontiem Līdz 10 000, 00 EUR bez maksas / virs 10 000,00 0,2%
Bankas Citadele nosūtīta īsziņa par konta atlikuma izmaiņām 0.11 EUR
Maksa par atjaunotās maksājumu kartes saņemšanu 1.50 EUR izmantojot pasta pakalpojumu / 5.00 EUR bankas filiālē
Neaktīva konta uzturēšana2 un ja kontam piesaistītai maksājumu kartei derīguma termiņš ir beidzies 3 7 EUR menesī
Citas komisijas maksas Pēc vienošanās
  • 1 Ja dokuments ir jāapliecina notariālā kārtībā, tad klients papildus komisijas maksai sedz notāra izmaksas.
  • 2 Ja ilgāk kā 12 mēnešus norēķinu kontā nav veiktas klienta iniciētas transakcijas un klientam nav citu ar banku Citadele noslēgtu līgumu. Komisija tiek ieturēta, līdz konta atlikums ir nulle.
  • 3 Ja klientam nav izsniegta jauna maksājumu karte, maksājumu kartes neaktivitātes otrajā un nākamajos gados.