Papildu pakalpojumi

Papildu pakalpojumi
Pakalpojums Cena
Maksa par dokumentu izsniegšanu vai dokumentu pieņemšana un pārbaude (piem. pilnvaras) 10 EUR par katru lapu/ konta izrakstiem - mēnesi (min 20) EUR1
Privātpersonu dokumentu pārbaude konta atvēršanai klientiem, kuriem ir ārpus Latvijas izdots personu apliecinošs dokuments un kuriem nav Latvijā izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas 100 EUR
Bilances apskatīšana bankas Citadele (Latvija) bankomātos Bez maksas
Bilances apskatīšana citu banku bankomātos 0.50 EUR
Skaidras naudas iemaksa EUR valūtā Citadele bankomātos uz bankas Citadele emitēto maksājumu karšu kontiem Līdz 10 000, 00 EUR mēnesī bez maksas / virs 10 000,00 0,2%
Citadele bankas nosūtīta īsziņa par ienākošiem/izejošiem darījumiem 0.15 EUR
Maksa par atjaunotās maksājumu kartes saņemšanu 1.50 EUR izmantojot pasta pakalpojumu / 5.00 EUR bankas filiālē
Neaktīva konta uzturēšana2 vai ja kontam piesaistītai maksājumu kartei derīguma termiņš ir beidzies3 7 EUR menesī
Kurjerpasta un pasta pakalpojumu izmantošana pēc klienta pieprasījuma dokumentu un citu vērtību nosūtīšanai 12 EUR + faktiskās izmaksas (ieskaitot PVN)
Citas komisijas maksas Pēc vienošanās
  • 1 Ja dokuments ir jāapliecina notariālā kārtībā, tad klients papildus komisijas maksai sedz notāra izmaksas.
  • 2 Ja ilgāk kā 12 mēnešus norēķinu kontā nav veiktas klienta iniciētas transakcijas un klientam nav citu ar banku Citadele noslēgtu līgumu. Komisija tiek ieturēta, līdz konta atlikums ir nulle.
  • 3 Ja klientam nav izsniegta jauna maksājumu karte, maksājumu kartes neaktivitātes otrajā un nākamajos gados.