Citadeles norēķinu karte un Citadeles norēķinu karte ar e-talona funkcionalitāti

Maksa par karti 1.49 EUR mēnesī
Maksa par papildu karti 1.49 EUR mēnesī
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) Bez maksas
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs Bez maksas
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele Kā no norēķinu konta
Skaidras naudas izņemšana citās bankās 2% (min. 3 EUR)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā Līdz 800 EUR (ieskaitot)1 mēnesī - bez maksas, no 800.01 EUR 0.2% no summas
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos Līdz 800 EUR (ieskaitot)1 mēnesī vai piecas reizes– bez maksas, no 800.01 EUR 2% no summas (min. 3 EUR)
Kredītlimita apjoms Individuāli
Minimālās iemaksas summa 5% no iztērētās summas + 100% no pārtēriņa
Kredīta procenti (gadā) 28%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu 0.175% dienā
SMS par kontā ienākošajām summām Bez maksas
Skaidras naudas izmaksa POS terminālos tirdzniecības vietās Bez maksas
Valūtas konvertācijas uzcenojums 4,3%
Maksājums no konta Kā no norēķinu konta

Spēkā no 01.05.2020.

 


800 EUR ir maksimālā summa skaidras naudas izņemšanai mēnesī visos bankomātos Latvijā un ārzemēs kopā.