Uzlīme, aproce

Uzlīme, aproce1

Maksa par uzlīmi, aproci1 EUR 0.502 mēnesī
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs Bez maksas
Valūtas konvertācijas uzcenojums 3%
Citi pakalpojumi Saskaņā ar kartes, kam piesaistīta uzlīme vai aproce, cenrādi

Spēkā no 15.05.2019.

 


Tiek izsniegta un piesaistīta pie esoša konta, pie kura piesaisīta karte, izņemot Maxi krājkonta karti.
Bez maksas X Infinite karšu lietotājiem pie X Infinite karšu konta.