Izmaiņas Produktu un pakalpojumu cenrādī privātpersonām

Spēkā no 2022. gada 1. decembra

Cenrādis uzņēmumiem →

Kartes

Pakalpojums Esošā cena Cena no 01.12.2022.
Maksa par X smart karti un/vai papildu karti 1.99 EUR mēnesī / Bez maksas personām vecumā no 7 līdz 21 gadiem (ieskaitot) 2.20 EUR mēnesī / Bez maksas personām vecumā no 7 līdz 21 gadiem (ieskaitot)
Maksa par Mastercard Debit karti un/vai papildu karti 1.40 EUR mēnesī 2.20 EUR mēnesī
Maksa par Citadeles norēķinu karti ar e-talona funkcionalitāti un/vai papildu karti 1.99 EUR mēnesī 2.20 EUR mēnesī
Maksa par Mastercard Debit karti un/vai papildu karti (Attiecas uz ārvalstu pases turētājiem ar termiņuzturēšanās atļauju, ārzemniekiem ar darba vīzu vai studējošiem ārzemniekiem. Komisijas maksas apmērs saistīts ar papildu obligātām pastiprinātās kontroles darbībām) 4 EUR 2.20 EUR mēnesī
Maksa par X smart karti un/vai papildu karti (Attiecas uz ārvalstu pases turētājiem ar termiņuzturēšanās atļauju, ārzemniekiem ar darba vīzu vai studējošiem ārzemniekiem. Komisijas maksas apmērs saistīts ar papildu obligātām pastiprinātās kontroles darbībām) 4 EUR 2.20 EUR mēnesī
Maksa par Citadeles norēķinu karti un/vai papildu karti 1.99 EUR mēnesī 2.20 EUR mēnesī
X Infinite maksa par karti un/vai papildu karti 350 EUR gadā (papildu karte bez maksas) 35 EUR mēnesī (papildu karte bez maksas)
Maksa par Pamatkontu ar Mastercard Debit karti 1.40 EUR mēnesī 2.20 EUR mēnesī

 

Maksājumi

Pakalpojums Esošā cena Cena no 01.12.2022.
Maksājumi ārpus SEPA jebkurā valūtā 15 EUR 18 EUR

 

Papildu pakalpojumi

Pakalpojums Esošā cena Cena no 01.12.2022.
Neaktīva konta uzturēšana vai  kontam piesaistītai maksājumu kartei ir beidzies derīguma termiņš 7 EUR mēnesī 10 EUR mēnesī
Minimālā bankas pakalpojumu maksa 1.00 EUR/mēnesī 2.20 EUR/mēnesī