Skaidras naudas darījumi

Skaidras naudas iemaksa

Kontā bankā Citadele (iemaksas valūtai jāsakrīt ar konta valūtu)1:
EUR, par katru iemaksu 0.2% no summas (min.5 EUR)
pārējās valūtas 0.8% no summas (min.10 EUR)
EUR Citadele bankomātos uz bankas Citadele emitēto maksājumu karšu kontiem:  
Līdz 10 000 EUR viena kalendārā mēneša ietvaros, visos klienta kontos kopā Bez maksas
Virs 10 000 EUR viena kalendārā mēneša ietvaros, visos klienta kontos kopā 0.2 %
Maksājums EUR (līdz 15 000 EUR) uz Valsts Kasi, iemaksājot skaidru naudu (neizmantojot norēķinu kontu) 7 EUR + 0.5% no summas

Spēkā no 15.10.2019.

 

Skaidras naudas izmaksa no konta2

EUR 0.5% no summas (min. 5 EUR)
Pārējās valūtas 0.8% no summas (min. 10 EUR)

Spēkā no 15.05.2019.

 

Citi skaidras naudas darījumi, monētu un banknošu apstrāde

Valūtas apmaiņa 3.5 EUR (par darījumu) bankas Citadele esošajiem klientiem, uzrādot savu personas identifikācijas dokumentu
7 EUR (par darījumu) pārējos gadījumos
Skaidras naudas izmaksa virs filiāles limita3 3% no darījuma summas (min. 20 EUR)
Valūtas apmaiņa pēc noteiktiem nomināliem pēc klienta pieprasījuma3 3% no darījuma summas (min. 20 EUR)
EUR Banknošu apmaiņa pret citu nominālu banknotēm un/ vai monētām 3% (min. 20 EUR)
No apgrozījuma izņemtu, bojātu vai vecu banknošu (izņemot EUR) pieņemšana4 5% (min. 20 EUR)
Papildu komisija par EUR monētu apstrādi 10% no summas (min. 20 EUR)

Spēkā no 15.05.2019.

 


Skaidras naudas iemaksa savā Krājkontā, Maxi krājkontā,Krājkonta+, norēķinu kontā termiņdepozīta noguldījumam tikai termiņdepozīta noformēšanas dienā un vienlaicīgi noformējot rīkojumu šo naudas līdzekļu ieskaitīšanai termiņdepozīta kontā – bez maksas. Skaidras naudas līdz 500 EUR iemaksa savā norēķinu kontā, kuram piesaistīta maksājumu karte, ja skaidras naudas iemaksa ir klienta iniciēta pirmā transakcija kontā - bez maksas. Ja kontā ir izveidojies neatļauts negatīvais atlikums, skaidras naudas iemaksa kontā līdz 9.99 EUR dienā – bez maksas. Skaidras naudas iemaksa EUR, USD hipotekārā kredīta atmaksas kontā, Citadele Ekspress kredīta atmaksas kontā, maksājumu karšu parādu restrukturizācijas līgumā (Līgumā par parādu samaksu vai Patēriņa kredīta līgumā) norādītajā kontā– bez maksas.
Termiņdepozīta pamatsummas un uzkrāto procentu izņemšana skaidrā naudā no konta bankā 14 dienu laikā no dienas, kad termiņdepozīta pamatsumma un/vai procenti ir ieskaitīti kontā – bez maksas.
Komisija tiek ieturēta pasūtīšanas brīdī. Skaidras naudas pasūtīšana jāveic vismaz vienu bankas Citadele darba dienu iepriekš. Pasūtītie nomināli ir pieejami klientu apkalpošanas centrā/filiālē līdz darījuma dienas, par kuru banka Citadele un klients vienojušies, beigām. Par pasūtījuma izpildes laiku banka Citadele un klients vienojas individuāli. Skaidras naudas limiti, kuri ir pieejami katrā filiālē bez iepriekšējas pasūtīšanas, ir norādīti bankas Citadele mājas lapā www.citadele.lv un var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
Informācija par apkalpojamajām valūtam bankas Citadele klientu apkalpošanas centrā/filiālē vai rakstot uz info@citadele.lv, vai uzdodot jautājumu bankas Citadele kontaktformā mājaslapā www.citadele.lv.