Samazini savu komisijas maksu

Palieliniet savu uzkrājumu par 50%, veiciet regulāras iemaksas un Jūsu komisijas maksa tiks samazināta jau šā gada oktobrī visam turpmākajam līguma darbības periodam.

Akcijas nosacījumi:

 1. Akcija ir spēkā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 30.septembrim.
 2. Pensiju plāna administrēšanas komisija (pensiju plāna noteikumu 11.3. punkts; turpmāk - Komisija) tiks samazināta, ja klients akcijas laikā būs izpildījis šādus nosacījumus:

  a. Palielinājis savu papildpensijas kapitāla summu, kas uzkrāta pensiju plānā uz 01.01.2019.*, par 50% no 2019.gada sākuma visā akcijas darbības laikā;
  b. Veicis regulāras iemaksas vai noformējis regulāro maksājumu, iemaksājot vismaz 30 EUR mēnesī jebkurus 3 mēnešus.
   
 3. Komisija tiks samazināta līdz 0.75% ar 01.10.2019., ja tiks izpildīti abi 2. punktā minētie nosacījumi.
 4. Samazinātā Komisija tiks piemērota visam turpmākajam līguma darbības periodam, visai uzkrātā papildpensijas kapitāla summai.
 5. Akcijas laikā veiktas iemaksas: pārvedums no cita pensiju fonda, no norēķinu konta vai skaidras naudas iemaksa.
 6. Par iemaksu akcijas nosacījumu izpildei netiks uzskatīts pārvedums no cita AS “CBL Atklātais pensiju fonds” pensiju plāna.
 7. Akcija ir spēkā individuālās dalības līgumiem, privātpersonām.

* Savu uzkrātā kapitāla summu uz 01.01.2019. varat uzzināt atskaitē par individuālā konta stāvokli, pēdējā ailē "Uzkrātā papildpensijas kapitāla lielums perioda beigās”.

Akciju organizē AS “CBL Atklātais pensiju fonds”, reģ. Nr. 40003397312. Adrese: Republikas laukums 2A, Rīga. Tālrunis informācijai: 67010147