Nodokļu kalkulators

This calculator requires javascript

EUR

4 800 EUR

120 000 EUR

Gada iemaksas uzkrājumos

EUR
EUR

0 EUR

0 EUR

Paredzamā nodokļa atmaksa par gadā veiktajām iemaksām

Kalkulatora aprēķins parāda nodokļu atvieglojumu izmantošanas pamatprincipus, bet negarantē absolūtu precizitāti, jo aprēķinā nav iekļauta katras personas individuālā informācija. Iespējams saņemt Latvijas Republikas tiesību aktos paredzēto iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu līdz 20% no pensiju 3. līmenī iemaksātās summas, kas nepārsniedz 10% no personas gada apliekamā ienākuma, kā arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu līdz 20% no uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā iemaksātās summas (ja līgums noslēgts vismaz uz 10 gadiem, netiek izbeigts ātrāk par 10 gadiem vai nenotiek daļēja uzkrājumu izmaksa), kas nepārsniedz 10% no personas gada apliekamā ienākuma, bet ne vairāk kā 4000 euro gadā. Uzzini vairāk par uzkrājošo dzīvības apdrošināšanu un pensiju 3. līmeni.