Trasta pakalpojumi

Trasta pakalpojumi sevī ietver mērķtiecīgu klienta līdzekļu pārvaldīšanu. Trasta darījumu pamatā ir savstarpēja bankas un klienta vienošanās par Trastā jeb uzticības pārvaldē nodoto dažāda veida aktīvu pārvaldīšanu.

Banka apņemas pārvaldīt Jūsu īpašumu kā gādīgs saimnieks un profesionāls pārvaldnieks, izmantojot savu profesionalitāti un pieredzi finanšu tirgos. Ikviens darījums tiek rūpīgi apspriests un saskaņots ar klientu. Saskaņā ar Trasta darījumu būtību banka visas darbības īsteno savā vārdā, taču visus ienākumus no šiem darījumiem gūst klients.

Bankas populārākie Trasta darījumu veidi:

  • Kredīta izsniegšana vai projektu finansēšana no Trasta pārvaldīšanā nodotiem līdzekļiem;
  • Līdzekļu ieguldīšana (piemēram, naudas tirgus depozītos) no Trasta pārvaldīšanā nodotiem līdzekļiem;
  • Līdzekļu mērķtiecīga ieguldīšana finanšu instrumentos;
  • Līdzekļu izmantošana citiem klienta noteiktiem mērķiem.

Lai izmantotu bankas Trasta pakalpojumus:

  • Bankas esošiem klientiem – jāatrunā ar speciālistiem Trasta darījumu principi un noteikumi, kā rezultātā tiks noslēgts attiecīgs līgums Trasta darījuma veikšanai,
  • Bankas potenciālajiem klientiem – viss iepriekš minētais ar vienīgo papildu prasību – jāatver norēķinu konts bankā Citadele.

Jūs varat uzreiz kontaktēties tieši ar bankas Trasta speciālistiem vai arī to izdarīt ar Jūsu apkalpojošā menedžera, piemēram, kontu operatora vai kredītu projektu vadītāja, starpniecību.

Uzticības operāciju grupa:
Telefons: +371 6 701 0225
E-pasts: trust@citadele.lv

Piemēri, kad bankas Citadele klienti izvēlas Trasta darījumus
Biežāk uzdotie jautājumi