Svētku tiešraide Citadeles klientiem

Lai skatītos tiešraidi, izmanto savu privāto datoru vai telefonu
sākums plkst. 18.45.