Turētājbankas pakalpojumi un finanšu instrumentu pārvedumi

Turētājbankas pakalpojumi

  • Finanšu instrumentu konta atvēršana un apkalpošana
  • Klienta īpašumtiesību uz finanšu instrumentiem reģistrēšana klientu finanšu instrumentu kontos un uzskaite
  • Klientu rīkojumu finanšu instrumentu pārvedumiem un saņemšanai izpildi
  • Finanšu instrumentu notikumu apstrāde

Finanšu instrumentu pārvedumi

  • Atvērt norēķinu kontu un finanšu instrumentu kontu jebkurā bankas Citadele filiālē
  • Iesniegt rīkojumu bankai Citadele finanšu instrumentu saņemšanai, norādot banku, no kuras tiks veikts finanšu instrumentu pārvedums un finanšu instrumentu konta numuru
  • Iesniegt finanšu instrumentu pārveduma rīkojumu bankai, no kuras tiks veikts finanšu instrumentu pārvedums, norādot attiecīgo finanšu instrumentu konta numuru bankā Citadele

Citi ar vērtspapīriem saistīti pakalpojumi

Vēlaties uzzināt vairāk?

Zvaniet +371 67010778, +371 67010504 vai rakstiet