Turētājbankas pakalpojumi un finanšu instrumentu pārvedumi

Turētājbankas pakalpojumi

  • Finanšu instrumentu konta atvēršana un apkalpošana
  • Klienta īpašumtiesību uz finanšu instrumentiem reģistrēšana klientu finanšu instrumentu kontos un uzskaite
  • Klientu rīkojumu finanšu instrumentu pārvedumiem un saņemšanai izpildi
  • Finanšu instrumentu notikumu apstrāde

Finanšu instrumentu pārvedumi

  • Atvērt norēķinu kontu un finanšu instrumentu kontu jebkurā bankas Citadele filiālē
  • Iesniegt rīkojumu bankai Citadele finanšu instrumentu saņemšanai, norādot banku, no kuras tiks veikts finanšu instrumentu pārvedums un finanšu instrumentu konta numuru
  • Iesniegt finanšu instrumentu pārveduma rīkojumu bankai, no kuras tiks veikts finanšu instrumentu pārvedums, norādot attiecīgo finanšu instrumentu konta numuru bankā Citadele

Citi ar vērtspapīriem saistīti pakalpojumi

*AS "Citadele banka" nesniedz ieguldījumu portfeļu pārvaldīšanas pakalpojumus, fondu un aktīvu pārvaldīšanas pakalpojumus, individuālo konsultāciju par ieguldījumiem finanšu instrumentos un rekomendāciju attiecībā uz kapitāla tirgiem sniegšanu. Šādus pakalpojumus sniedz Citadele grupas uzņēmumi - IPAS "CBL Asset Management", AAS "CBL Life" un AS "CBL Atklātais pensiju fonds".

Vēlaties uzzināt vairāk?

Zvaniet +371 67010778, +371 67010504 vai rakstiet