Turētājbankas pakalpojumi un finanšu instrumentu pārvedumi

  • Finanšu instrumentu turēšana
  • Ar bankas starpniecību iegādāto finanšu instrumentu turēšana
  • Pārvedumu rezultātā saņemto finanšu instrumentu turēšana

Turētājbankas pakalpojumi

  • Finanšu instrumentu konta atvēršana un apkalpošana
  • Klienta īpašumtiesību uz finanšu instrumentiem reģistrēšana klientu finanšu instrumentu kontos un uzskaite
  • Klientu rīkojumu finanšu instrumentu pārvedumiem un saņemšanai izpildi
  • Finanšu instrumentu notikumu apstrāde

Finanšu instrumentu pārvedumi

Lai saņemtu finanšu instrumentus no citas bankas, nepieciešams

  • Atvērt norēķinu kontu un finanšu instrumentu kontu jebkurā bankas Citadele filiālē
  • Iesniegt rīkojumu bankai Citadele finanšu instrumentu saņemšanai, norādot banku, no kuras tiks veikts finanšu instrumentu pārvedums un finanšu instrumentu konta numuru
  • Iesniegt finanšu instrumentu pārveduma rīkojumu bankai, no kuras tiks veikts finanšu instrumentu pārvedums, norādot attiecīgo finanšu instrumentu konta numuru bankā Citadele

Citi ar vērtspapīriem saistīti pakalpojumi

Vēlaties uzzināt vairāk?

Zvaniet vai rakstiet

+371 67010778, +371 67010504