Tirdzniecības praktiskie aspekti

Piezvanot bankas FX brokerim, klients var veikt šādas darbības:

  • noslēgt valūtas tirdzniecības darījumus (pirkšana/pārdošana);
  • izvietot atlikto rīkojumu (limit/stop);
  • saņemt informāciju par situāciju tirgū (konkrētajā brīdī aktuālie valūtu kursi, ekonomisko datu publiskojumi);
  • noskaidrot maržinālā tirdzniecības konta atlikumu;
  • pārbaudīt atvērto valūtas pozīciju;
  • pārbaudīt izvietotos atliktos rīkojumus (limit/stop) un to statusu (izpildīts/aktīvs).

Pēc maržinālā tirdzniecības konta atvēršanas un līguma „Vienošanās par konversijas darījumu veikšanu” parakstīšanas, klientam tiek piešķirts koda vārds/ciparu kombinācija (parole), kā arī bankas FX brokeru tiešais tālruņa numurs.

Zvanot FX brokerim, Klientam ir jāveic autorizācijas procedūra – jānosauc līgumā norādītā parole, pēc kuras brokeris veic klienta identifikāciju.

Pēc identifikācijas Klients informē par vēlamo darbību (darījums pēc tirgus cenas, rīkojumu izvietošana/atcelšana, informācijas saņemšana par maržinālā tirdzniecības konta stāvokli, situāciju tirgū, izvietotajiem rīkojumiem).

Pieprasot kotējumu, jānorāda vēlamais valūtu pāris un darījuma summa (Piemēram, eiro/dolārs 200 tūkstoši).

Pieņemot, ka Klients ir informēts par situāciju tirgū, FX brokeris parasti valūtu pārī nosauc pēdējos divus ciparus (piemēram, 65/70), kur pirmā cena ir bāzes valūtas pārdošanai, otrā – pirkšanai. Pēc klienta prasības brokeris var nosaukt pilnu kotējumu, piemēram, 1.4165/1.4170.

Pēc kotējuma saņemšanas klients informē brokeri par turpmāko rīcību, strikti ievērojot pieļaujamās atbildes: "pērku"/"pārdodu"/"neder" vai "neko nedarām"/"atjaunojiet, lūdzu, cenu". Klientam ir aizliegts vilcināties ar atbildi vai uzsākt diskusijas, jo tādā gadījumā kotējums vairs nebūs spēkā.
Brokeris apstiprina darījumu, nosaucot darījuma nosacījumus (piemēram, “Jūs nopirkāt 200,000 eiro par ASV dolāriem pēc kursa 1.4170 un ar paroli "x999"”).

Gadījumā, ja klients ir nosaucis nepareizu paroli vai to ir aizmirsis, klientam jāveic pilna autorizācijas procedūra saskaņā ar brokera pieprasīto papildinformāciju. Gadījumā, ja klients ir pazaudējis savu paroli vai domā, ka paroli var uzzināt trešā persona, iesakām nekavējoties sazināties ar brokeri un nosūtīt rakstisku iesniegumu ar lūgumu nomainīt paroli.

Lai veiktu atlikto rīkojumu izvietošanu, vispirms jāveic identifikācija. Tālāk jānorāda rīkojuma nosacījumi: pirkšana/pārdošana, valūtu pāris, apjoms, vēlamā izpildes cena, rīkojuma tips (stop vai limit), rīkojuma derīguma termiņš (pēc noklusējuma rīkojumi tiek pieņemti kā GTC jeb derīgi līdz izpildei/atcelšanai atcelšanai), kā arī citus nosacījumus (skat. Atlikto rīkojumu standarta formas).

Piemēri

Daži piemēri atlikto rīkojumu izvietošanai, izmantojot tālruni, kā arī rīkojumu nosacījumu skaidrojumi.

Vienkāršs rīkojums
“Pārdot 100,000 eiro par ASV dolāriem pēc kursa 1.4750, limits.”

Rīkojumā norādītā cena ir labāka par aktuālo cenu, tādēļ rīkojuma tips ir LIMIT. Tā kā rīkojuma derīguma termiņš nav norādīts, tiek pieņemts, ka rīkojums ir GTC tipa jeb derīgs līdz izpildei vai atcelšanai.

Salikts OCO rīkojums

“Pārdot 100,000 eiro par ASV dolāriem pēc kursa 1.4750, limits. Pārdot 100,000 eiro par ASV dolāriem pēc kursa 1.4650, stops. Viens atceļ otru.”

Pieņemsim, ka klients ir nopircis 100 tūkst. eiro par ASV dolāriem pēc kursa 1.4700 ASV dolāri par eiro, taču kādu laiku nespēs sekot situācijai tirgū un atvērtajai pozīcijai. Vēloties ierobežot iespējamos zaudējumus vai fiksēt iespējamo peļņu, tiek izvietoti 2 savstarpēji saistīti rīkojumi. Abi rīkojumi paredz slēgt atvērto pozīciju – pārdot 100 tūkst. eiro, taču pirmajā rīkojumā cena ir labāka par aktuālo cenu, otrajā – sliktāka. Izpildoties vienam no šiem rīkojumiem, otrs tiks automātiski atcelts.

Salikts IF DONE rīkojums ar noteiktu derīguma termiņu.
“Nopirkt 100,000 eiro par ASV dolāriem pie kursa 1.4025 limits, derīgs līdz izpildei. Ja izpildās, aktivizējas rīkojums pārdot 100,000 eiro par ASV dolāriem pie cenas 1.4115 limits, derīgs līdz 25.janvāra plkst. 8:00 pēc Latvijas laika.”

Šajā piemērā klients izvieto saliktu IFD rīkojumu, kur:
Pirmais rīkojums paredz iegādāties 100 tūkst. eiro par ASV dolāriem pie kursa 1.4025 dolāri par 1 eiro. Rīkojuma pieņemšanas brīdī eiro/dolāra kurss ir augstāks, tādēļ rīkojumā norādītā cena ir labāka par aktuālo cenu, rīkojuma tips ir LIMIT. Rīkojums ir spēkā līdz izpildei vai atcelšanai.

Pirmajam rīkojumam izpildoties, kļūst aktīvs otrais rīkojums, kas paredz pārdot 100 tūkst. eiro par ASV dolāriem pēc kursa 1.4115. Tā kā rīkojums kļūs aktīvs pie tirgus kursa 1.4025, norādītais izpildes kurss (1.4115) ir labāks par aktuālo kursu un rīkojuma tips ir LIMIT. Rīkojumam noteikts derīguma termiņš – 25.janvāra plkst. 8:00. Ja rīkojums līdz norādītajam laikam netiks izpildīts, tas tiks automātiski atcelts.