Tirdzniecības piemēri

1.piemērs
Klients uzsāk tirdzniecību FOREX tirgū ar sākuma depozītu 1,500 ASV dolāri. Pieņemot, ka maržinālais plecs ir 1:100, ir iespējams atvērt pozīciju 150,000 ASV dolāru apmērā.

Paredzot eiro kursa kāpumu pret ASV dolāru, Klients sazinās ar valūtas brokeri un nopērk 100,000 eiro par ASV dolāriem par tirgus kursu 1.4213 ASV dolāri par eiro.

Klienta prognoze piepildās – eiro vērtība pret ASV dolāru pieaug.

Lai fiksētu peļņu, Klients nolemj slēgt atvērto pozīciju, pārdodot 100,000 eiro par ASV dolāriem. Klients sazinās ar brokeri un veic darījumu par tirgus kursu – 1.4278 ASV dolāri par eiro.

Šo divu darījumu rezultātā Klients ir nopelnījis 650 ASV dolārus.
(Pārdošanas cena – Pirkšanas cena) * Apjoms = (1.4278 - 1.4213) * 100000 = 0.0065 * 100000 = 650

2. piemērs
Pateicoties 1.piemērā gūtajai peļņai, Klienta sākuma depozīts ir papildināts par 650 ASV dolāriem līdz 2,150 ASV dolāriem. Pieņemot, ka maržinālais plecs ir 1:100, ir iespējams atvērt pozīciju nu jau 215,000 ASV dolāru apmērā. Klients vēlas veikt jaunu darījumu.

Šoreiz, paredzot eiro kursa kritumu pret ASV dolāru, Klients sazinās ar valūtas brokeri un pārdod 100,000 eiro par ASV dolāriem par tirgus kursu 1.4327 ASV dolāri par eiro.

Klienta prognoze piepildās – eiro vērtība pret ASV dolāru samazinās.

Lai fiksētu peļņu, Klients nolemj slēgt atvērto pozīciju – nopirkt 100,000 eiro par ASV dolāriem. Klients sazinās ar brokeri un veic darījumu par tirgus kursu – 1.4246 ASV dolāri par eiro.

Šo divu darījumu rezultātā Klients ir nopelnījis 810 ASV dolārus.
(Pārdošanas cena – Pirkšanas cena) * Apjoms = (1.4327 - 1.4246) * 100000 = 0.0081 * 100000 = 810

3. piemērs
Pateicoties 1. un 2. piemēros gūtajai peļņai, Klienta sākuma depozīts ir papildināts līdz 2,960 ASV dolāriem, kas, pieņemot, ka maržinālais plecs ir 1:100, ļauj atvērt pozīciju nu jau 296,000 ASV dolāru apmērā. Klients vēlas veikt jaunu darījumu.

Paredzot eiro kursa kritumu pret ASV dolāru, Klients sazinās ar valūtas brokeri un nopērk 100,000 eiro par ASV dolāriem par tirgus kursu 1.4227 ASV dolāri par eiro.

Šoreiz Klienta prognoze nepiepildās – eiro vērtība pret ASV dolāru samazinās.

Klients nolemj izmantot situāciju un palielināt atvērto pozīciju – vēl nopirkt 100,000 eiro par ASV dolāriem. Klients sazinās ar brokeri un veic darījumu par tirgus kursu – 1.4173 ASV dolāri par eiro.

Rezultātā Klienta atvērtā pozīcija ir 200,000 eiro, no kuriem 100,000 iegādāti par cenu 1.4227 ASV dolāri par eiro un vēl 100,000 – par cenu 1.4173 ASV dolāri par eiro. Klients aprēķina vidējo pirkšanas cenu – 1.4200 ASV dolāri par eiro.
Vidējā pirkšanas cena = (Pirkšanas cena1 + Pirkšanas cena2)/2 = (1.4227 + 1.4173)/2 = 1.4200
Klients secina, ka atvērtās pozīcijas slēgšana pie šāda cenas ļautu izvairīties no zaudējumiem, savukārt augstāka cena jau ļautu gūt peļņu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pieaug.

Lai fiksētu peļņu, Klients nolemj slēgt atvērto pozīciju – pārdot 200,000 eiro par ASV dolāriem. Klients sazinās ar brokeri un veic darījumu pēc tirgus kursa – 1.4239 ASV dolāri par eiro.

Šo darījumu rezultātā Klients ir nopelnījis 780 ASV dolārus.
(Pārdošanas cena – Vidējā pirkšanas cena) * Apjoms = (1.4239 - 1.4200) * 200000 = 0.0039 * 200000 = 780
Aprēķinus var veikt arī kā 2 atsevišķiem pirkšanas/pārdošanas darījumiem:
(Pārdošanas cena – Pirkšanas cena1) * Apjoms1 + (Pārdošanas cena – Pirkšanas cena2) * Apjoms2 = (1.4239 - 1.4227) * 100000 + (1.4239 - 1.4173) * 100000 = 0.0012 * 100000 + 0.0066 * 100000= 780

Piebilde: Minētajos piemēros nav ņemti vērā atvērtās valūtas pozīcijas pārnešanas darījumi (FX swap).