Dārgmetālu maržinālā tirdzniecība

Zelta, sudraba, platīna un pallādija spot tirdzniecība paver spekulatīva rakstura iespējas kā īstermiņa mērķu sasniegšanai, tā arī ilgtermiņā stratēģiju īstenošanai. Bez tam komersantiem tiek  piedāvāta iespēja nodrošināties pret nelabvēlīgām cenu izmaiņām (hedžēties) ar ļoti izdevīgiem nosacījumiem attiecībā uz nelielo, sākotnēji nepieciešamo drošības depozītu.

 

 • Citadele banka piedāvā veikt zelta, sudraba, platīna un pallādija tirdzniecības darījumus norēķinoties ar ASV dolāriem.
 • Darījumu veidi:
  — Spot – darījumi pēc attiecīgajā brīdī aktuālās cenas, norēķini notiek divas darba dienas pēc darījuma noslēgšanas;
  — Forward – darījumi ar norēķiniem noteiktā datumā (tālākā nākotnē nekā pēc spot nosacījumiem).
 • Minimālais drošības depozīts: 1,000 ASV dolāru.
 • Kredītlīnija: atkarībā no iemaksātā drošības depozīta apmēra, klientam tiek piešķirta kredītlīnija, kas nosaka maksimālo atvērtās pozīcijas limitu. Šis limits var saglabāties līdz brīdim, kad kredītlīnijas korekciju izraisa drošības depozīta samazināšanās par vairāk nekā 50% no sākotnējās vērtības.
 • Maržinālais plecs:
  1:100 drošības depozītam līdz 300,000 USD
  1:25 drošības depozītam virs 300,000 USD
  Piemēram, ja drošības depozīts (1:100) ir 1,000 USD, atvērtās pozīcijas limits ir 100,000 USD.
 • Darījuma minimālais apjoms un spreds:
  Dārgmetāla veids SPREAD, $ Minimālais darījuma apmērs
  Zelts (XAU) 0.7—0.9 100 Trojas unces
  Sudrabs (XAG) 0.05—0.10 5000 unces
  Platīns (XPT) 3—5 50 Trojas unces
  Pallādijs (XPD)

Jāņem vērā, ka paaugstinātas tirgus volatilitātes apstākļos (nozīmīgu ekonomisko datu publiskojumu laikā, centrālo banku intervenču gadījumos un citu tirgum būtisku notikumu ietekmē) spreds jeb starpība starp pirkšanas un pārdošanas cenu var atšķirties no tabulā norādītā.

 • Atvērto pozīciju pārnešana uz nākamo darba dienu notiek izmantojot valūtu mijmaiņas darījumu (FX Swap). Kursi tiek aprēķināti pēc bankas noteiktajām procentu likmēm.
 • Citas komisijas: nav.
 • Banka pieņem izpildei visus standarta rīkojumus (Stop, Limit, GTC, OCO, IFD, OTO u.c.).
 • Banka pieņem un atceļ rīkojumus Bankas brokeru darba laikā (7:00 – 23:00 pēc Latvijas laika), bet to izpilde var notikt jebkurā diennakts laikā.