Atlikto rīkojumu standarta formas

Rīkojumu standarta formas, ko pieņem izpildei Forex tirgū.

Pēc cenas:

Pēc darbības laika:

Pēc darbības veida:

 • MARKET ORDER – Rīkojums izpildāms tirgū nekavējoties pēc attiecīgajā brīdī aktuālās tirgus cenas;
 • LIMIT ORDER – Rīkojums izpildāms tirgū pēc labākas cenas nekā aktuālā tirgus cena, izpilde vienmēr notiks par rīkojumā norādīto cenu;
 • STOP ORDER – Rīkojums izpildāms tirgū pēc cenas, kas ir sliktāka nekā aktuālā tirgus cena; mērķis – turpmāku zaudējumu novēršana. Jāņem vērā risks, ka augstas volatilitātes apstākļos rīkojums var tikt izpildīts arī pēc sliktākas cenas nekā norādīts rīkojumā.
  • GTC (Good Till Cancelled) – beztermiņa rīkojums, darbojas līdz izpildei vai atcelšanai;
  • GD (Good for the Day) – darbojas līdz tirdzniecības dienas beigām;
  • GTT (Good Till Time) – darbojas līdz norādītajam laikam.
  • OCO (One Cancels the Other) – izpildoties vienam no saistītajiem rīkojumiem, otrs rīkojums tiek automātiski atcelts;
  • OTO (One Triggers Other) vai IFD (IF Done) – izpildoties vienam no saistītajiem rīkojumiem, otrs rīkojums automātiski kļūst aktīvs;
  • IF (pie nosacījuma) – rīkojums aktivizēsies pie noteiktiem tirgus nosacījumiem (piemēram, valūtas kursam tirgū sasniedzot noteiktu atzīmi).