Kā kļūt par klientu

Kļūt par klientu un sākt valūtu tirdzniecību FOREX tirgū, izmantojot Citadele FX TraderMT4, var četros vienkāršos soļos:

 1. Atvērt kontu
  Atveriet norēķinu kontu bankā Citadele, ja vēl neesat mūsu bankas klients.

 2. Noslēgt līgumu
  Noslēdziet ar banku Citadele maržinālo valūtu tirdzniecības (FOREX) darījumu līgumu, pirms tam aizpildot anketu par Jūsu pieredzi un zināšanām darījumos ar finanšu instrumentiem, uz kuras pamata banka izvērtēs pakalpojuma piemērotību tieši Jums.

 3. Ielādēt platformu
  Lejupielādējiet platformu un instalējiet to savā datorā, viedtālrunī vai planšetē.

 4. Ieskaitīt līdzekļus
  Ieskaitiet naudas līdzekļus savā maržinālajā kontā.

 


Jāņem vērā, ka:
Maržinālie FOREX darījumi ir augsta riska darījumi un nav piemēroti visiem ieguldītājiem. Ieguldījumu vērtība ir atkarīga no valūtu kursu svārstībām, un klients var gūt ne tikai peļņu, bet arī riskē ciest zaudējumus. Darījumu veikšanai tiek izmantots maržinālais plecs – finanšu sviras mehānisms. Tas nozīmē, ka, klientam iemaksājot salīdzinoši nelielu nodrošinājuma depozītu, iespējams veikt darījumus, kas vairākkārt pārsniedz šā depozīta apmēru, tādējādi palielinot gan iespējamo peļņu, gan iespējamos zaudējumus.

Tirdzniecības platformas izmantošana darījumu veikšanai var būt saistīta ar datu pārraides kļūdu, platformas darbības traucējumu, nesankcionētas piekļūšanas riskiem un citiem attālinātas pieejas sistēmām raksturīgiem riskiem, tādēļ banka nevar garantēt tirdzniecības platformas nepārtrauktu darbību un platformā atspoguļotās informācijas precizitāti.

Informācija tiek sniegta, neņemot vērā Jūsu individuālo pieredzi, zināšanas, mērķus, finansiālās iespējas, kā arī spēju uzņemties ar konkrētajiem ieguldījumu pakalpojumiem saistīto augsto riska pakāpi. Sniegtā informācija nav uzskatāma par konsultāciju vai rekomendāciju veikt ieguldījumus vai citu veidu darījumus.