Brokeru pakalpojumi

Naudu neieguldot, tā var zaudēt vērtību inflācijas dēļ. Savukārt noguldot naudas līdzekļus depozītā, procentu likmes var būt diezgan zemas. Ja naudas līdzekļi nepieciešami steidzami, laužot depozītu, visticamāk būs jāmaksā komisijas maksa. Ieguldot naudu dažādos finanšu instrumentos, ir iespējams gan vairāk nopelnīt, gan arī brīvi piekļūt noguldītajiem naudas līdzekļiem jebkurā laikā.

Mūsu klientiem ir pieejami visi mūsdienu investīciju instrumenti, tai skaitā:

Nav nepieciešamas lielas naudas summas, lai investētu finanšu tirgos, bet tas dod iespēju izvairīties no naudas vērtības krišanās un diversificēt riskus.

Veicot darījumus ar finanšu instrumentiem, banka A/S „Citadele banka” piedāvā izmantot zinošu un profesionālu brokeru pakalpojumus.

Finanšu instrumenti tiek reģistrētas ārpus bankas bilances, tātad, neatkarīgi no situācijas attīstības banku sektorā, tās paliek klienta īpašumā. Akcijas, parāda vērtspapīrus un ieguldījumu fondus klients ir tiesīgs jebkurā laikā pārvest uz citu banku vai no citas bankas uz banku Citadele.

Lai nodrošinātos pret nelabvēlīgām valūtas kursu, procentu likmju un dažādu finanšu tirgus instrumentu cenu izmaiņām, AS „Citadele banka” nodrošina hedžēšanas darījumus (nodrošināšanās pret risku).

Valūtu un naudas tirgus darījumi

Visdažādākā profila uzņēmumiem un privātpersonām var rasties nepieciešamība veikt valūtu maiņas darījumus. Citadele banka piedāvā valūtas maiņas darījumus, norēķinoties darījuma noslēgšanas dienā vai arī kādā noteiktā tālākā nākotnes datumā, kā arī valūtu un dārgmetālu maržinālās tirdzniecības iespējas starptautiskajā valūtas tirgū, izmantojot platformu Citadele FX TraderMT4.

Mūsu interesēs ir, lai mūsu klienti pelnītu. Mūsu interesēs ir, lai Jūs pelnītu.

Kā uzsākt tirdzniecību
Cenrādis brokeru pakalpojumiem