Korespondentkonti NVS valstu valūtu ieskaitīšanai

Krievijas rubļu (RUB) ieskaitīšanai

Saņēmēja banka АО ЮниКредит Банк
К/C 30101810300000000545
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, г. Москва
БИК: 044525545
ИНН: 7710030411
КПП: 775001001
ОКПО: 09807247
Saņēmējs AО « ЦИТАДЕЛЕ БАНКА », г. Рига
КИО 32807
КПП 783587001
счёт № 30111810200014252760
Pamatojums Pirms pamatojuma ievades ailē maksājuma mērķis, saskaņā ar dokumentiem Приложением 2 и Изменения к приложению 2 к Инструкции Nr.138-И от 04.06.2012, проставляется код вида валютной операции, заключенный в фигурные скобки и состоящий из латинских букв "VO" и цифрового обозначения операции.
Piemēram {VO13020} за "товары" по договору N (номер договора) от (дата договора). Для счета (наименование фирмы в Citadele banka), сч. № (Номер счёта фирмы в Citadele banka).
Saņēmēja banka ГПБ АО
К/C 30101810200000000823
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, г. Москва
БИК: 044525823
ИНН: 7744001497
КПП: 997950001
ОКПО: 09807684
Saņēmējs AО « ЦИТАДЕЛЕ БАНКА », г. Рига
КИО 32807
КПП 783587001
счёт № 30111810000000005827
Pamatojums Pirms pamatojuma ievades ailē maksājuma mērķis, saskaņā ar dokumentiem Приложением 2 и Изменения к приложению 2 к Инструкции Nr.138-И от 04.06.2012, проставляется код вида валютной операции, заключенный в фигурные скобки и состоящий из латинских букв "VO" и цифрового обозначения операции.
Piemēram {VO13020} за "товары" по договору N (номер договора) от (дата договора). Для счета (наименование фирмы в Citadele banka), сч. № (Номер счёта фирмы в Citadele banka).
Saņēmēja banka АО АЛЬФА-БАНК
К/C 30101810200000000593
в ГУ Банка России, по ЦФО
БИК: 044525593
ИНН: 7728168971
КПП: 775001001
ОКПО: 09610444
Saņēmējs AО CITADELE BANKA
г. Рига
КИО 32807
КПП 783587001
счёт № 30111810800000000275
Pamatojums Pirms pamatojuma ievades ailē maksājuma mērķis, saskaņā ar dokumentiem Приложением 2 и Изменения к приложению 2 к Инструкции Nr.138-И от 04.06.2012, проставляется код вида валютной операции, заключенный в фигурные скобки и состоящий из латинских букв "VO" и цифрового обозначения операции.
Piemēram {VO13020} за "товары" по договору N (номер договора) от (дата договора). Для счета (наименование фирмы в Citadele banka), сч. № (Номер счёта фирмы в Citadele banka).

Baltkrievijas rubļu (BYN) ieskaitīšanai

Saņēmēja banka ОАО «БПС- Сбербанк» г. Минск
BIC: BPSBBY2X
УНП: 100219673
Saņēmējs AО « CITADELE BANKA », г. Рига
счёт № BY48BPSB17025827100169330000
Pamatojums Для счета (наименование фирмы в Citadele banka), сч. № (Номер счёта фирмы в Citadele banka).

Kazahijas tenge KZT ieskaitīšanai

Korespondējošā banka АО «ALFA-BANK»
Moscow Russia
SWIFT: ALFARUMM
(Starpkonts: KZ979470398000169202
JSC SB «ALFA-BANK» Almaty, Kazakhstan, SWIFT : ALFAKZKA
BIN 941240000341)
Saņēmēja banka JSC « Citadele banka »
SWIFT: PARXLV22
Konts № 30111398500000000000
Saņēmējs IBAN / saņēmēja konta Nr Citadele bankā
Saņēmēja nosaukums Citadele bankā

 

* Individuālo numuru (IIN/ BIN) dati ievadāmi RNN (Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs) vietā un ir obligāti norādāmi, sākot ar 2013. gada 1. janvāri.