Kazahstāna

Almati

Pārstāvniecība
21 office,
Dzhandosov 58A
Tālr. :+7 (72) 7355 83 90
rep_office@citadelekz.com
almati@citadele.lv