Korespondentkonti NVS valstu valūtu ieskaitīšanai

Krievijas rubļu (RUB) ieskaitīšanai

Saņēmēja banka ПАО СБЕРБАНК
К/C 30101810400000000225
в ГУ Банка России, по ЦФО
БИК: 044525225
ИНН: 7707083893
КПП: 773601001
ОКПО: 00032537
Saņēmējs AО « CITADELE BANKA », г. Рига
КИО 32807
КПП 783587001
счёт № 30111810500000001301
Pamatojums Pirms pamatojuma ievades ailē maksājuma mērķis, saskaņā ar dokumentiem Приложением 2 и Изменения к приложению 2 к Инструкции Nr.138-И от 04.06.2012, проставляется код вида валютной операции, заключенный в фигурные скобки и состоящий из латинских букв "VO" и цифрового обозначения операции.
Piemēram {VO13020} за "товары" по договору N (номер договора) от (дата договора). Для счета (наименование фирмы в Citadele banka), сч. № (Номер счёта фирмы в Citadele banka).
Saņēmēja banka АО АЛЬФА-БАНК
К/C 30101810200000000593
в ГУ Банка России, по ЦФО
БИК: 044525593
ИНН: 7728168971
КПП: 775001001
ОКПО: 09610444
Saņēmējs AО CITADELE BANKA
г. Рига
КИО 32807
КПП 783587001
счёт № 30111810800000000275
Pamatojums Pirms pamatojuma ievades ailē maksājuma mērķis, saskaņā ar dokumentiem Приложением 2 и Изменения к приложению 2 к Инструкции Nr.138-И от 04.06.2012, проставляется код вида валютной операции, заключенный в фигурные скобки и состоящий из латинских букв "VO" и цифрового обозначения операции.
Piemēram {VO13020} за "товары" по договору N (номер договора) от (дата договора). Для счета (наименование фирмы в Citadele banka), сч. № (Номер счёта фирмы в Citadele banka).

Baltkrievijas rubļu (BYN) ieskaitīšanai

Saņēmēja banka ОАО «БПС- Сбербанк» г. Минск
BIC: BPSBBY2X
УНП: 100219673
Saņēmējs AО « CITADELE BANKA », г. Рига
счёт № BY48BPSB17025827100169330000
Pamatojums Для счета (наименование фирмы в Citadele banka), сч. № (Номер счёта фирмы в Citadele banka).

 

* Individuālo numuru (IIN/ BIN) dati ievadāmi RNN (Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs) vietā un ir obligāti norādāmi, sākot ar 2013. gada 1. janvāri.