Norēķinu konts

Cenrādis privātpersonām un uzņēmumiem

Privātpersonām

Norēķinu konta atvēršana bez maksas
Pilnvarojumi darbībām Kā noteikts Cenrāža sadaļā Pilnvarojumi
Norēķinu konta uzturēšana:1
norēķinu konta uzturēšana bez maksas
ja kontam piesaistītai maksājumu kartei derīguma termiņš ir beidzies, klientam nav izsniegta jauna maksājumu karte, maksājumu kartes neaktivitātes pirmajā gadā EUR 1 mēnesī2
ja kontam piesaistītai maksājumu kartei derīguma termiņš ir beidzies, klientam nav izsniegta jauna maksājumu karte, maksājumu kartes neaktivitātes otrajā un nākamajos gados EUR 5 mēnesī2
ja kontā ir negatīvs atlikums un konts netiek izmantots kredīta atmaksai EUR 4.30 mēnesī
Neaktīva klienta konta uzturēšana:1
ja ilgāk kā 6 mēnešus kontā nav veiktas klienta iniciētas transakcijas, un klientam nav citu ar banku Citadele noslēgtu līgumu bez maksas
ja ilgāk kā 12 mēnešus norēķinu kontā nav veiktas klienta iniciētas transakcijas un klientam nav citu ar banku Citadele noslēgtu līgumu EUR 0.70 mēnesī2
ja ilgāk kā 12 mēnešus kontā, kam piesaistīta maksājumu karte, nav veiktas klienta iniciētas transakcijas, kā arī klientam nav citu ar banku Citadele noslēgtu līgumu EUR 0.70 mēnesī2
Norēķinu kontu atjaunošana ar iepriekšējo IBAN numuru pēc tā slēgšanas (pēc vienošanās ar banku Citadele) EUR 30
Konta slēgšana pēc klienta iniciatīvas bez maksas

Spēkā no 01.01.2015.

 

Uzņēmumiem

Norēķinu konta atvēršana EUR 15
Pilnvarojumi darbībām Kā noteikts Cenrāža sadaļā Pilnvarojumi
Parakstu un zīmogu paraugu kartiņas noformēšana bez maksas
Parakstu un zīmogu paraugu kartiņas maiņa bez maksas
Norēķinu konta uzturēšana1:
ja konta vidējais mēneša atlikums ir vienāds ar vai pārsniedz EUR 142 000 bez maksas
ja konta vidējais mēneša atlikums ir zem EUR 142 000 EUR 3.60 mēnesī
juridiskām personām (LR rezidentiem), kam norēķinu konts ar piesaistītu(-ām) maksājumu karti(-ēm) ir vienīgais (-ie) norēķinu konts (-i) bankā Citadele EUR 3.60 mēnesī
ja kontam piesaistītai maksājumu kartei derīguma termiņš ir beidzies, klientam nav izsniegta jauna maksājumu karte, maksājumu kartes neaktivitātes pirmajā gadā EUR 1 mēnesī2,3
ja kontam piesaistītai maksājumu kartei derīguma termiņš ir beidzies, klientam nav izsniegta jauna maksājumu karte, maksājumu kartes neaktivitātes otrajā un nākamajos gados EUR 5 mēnesī2,3
ja kontā ir negatīvs atlikums un konts netiek izmantots kredīta atmaksai EUR 4.30 mēnesī
Norēķinu konta atjaunošana ar iepriekšējo IBAN numuru pēc tā slēgšanas (pēc vienošanās ar banku Citadele) EUR 30 mēnesī
Neaktīva klienta konta uzturēšana1:
ja ilgāk kā 12 mēnešus norēķinu kontā nav veiktas klienta iniciētas transakcijas un klientam nav citu ar banku Citadele noslēgtu līgumu EUR 6 mēnesī2
Konta slēgšana pēc klienta iniciatīvas EUR 10 vai ekvivalents citā valūtā (ja konta atlikums ir lielāks par EUR 10)

Spēkā no 15.11.2016.

 

1 Ja konta valūta nav EUR valūta, tiek ieturēta komisija ekvivalentā.
2 Līdz atlikums kontā ir nulle.
3 Komisija tiek piemērota papildus iepriekšējos punktos noteiktai komisijai.