Cenrādis

Izmaiņas bankas Citadele produktu un pakalpojumu cenrādī no 01.01.2017.
Izmaiņas bankas Citadele produktu un pakalpojumu cenrādī no 01.01.2017.(juridiskas personas, LR rezidenti)
Izmaiņas bankas Citadele produktu un pakalpojumu cenrādī no 15.02.2017.

Klienta komplekti
    Komplekti privātpersonām
    Komplekti uzņēmumiem
    Maksājumu plāni
Kontu atvēršana, maksājumi
    Norēķinu konts
    Darījuma konts
    Maksājumi
    Maksājuma pirmstermiņa ieskaitīšana
    Skaidras naudas operācijas
    Skaidras naudas izmaksas limiti
    Rēķinu apmaksa
Pilnvarojumi
Noguldījumi
    Termiņdepozīts
    Drošības depozīts
    Krājkonts+
    Krājkonts
    Maxi krājkonts
    3D krājkonts
    Bērna pilngadības krājkonts
    Uzkrājums+
Zelts
Elektroniskie pakalpojumi
    Citadele internetbanka
    Autorizācijas ierīces
    Elektronisko norēķinu sistēma Digifirma
    Citadele SMS banka
    Digilink pakalpojums
    Citadele Gateway pakalpojums
    Rīkojumu iesniegšana bankai pa tālruni
Maksājumu kartes
    Norēķinu kartes
    Kredītkartes
    Kartes, kuras vairs netiek izsniegtas
    Citi maksājumu karšu pakalpojumi
    Concierge serviss
    Citu banku emitēto maksājumu karšu apkalpošana
Kreditēšana
    Hipotekārais kredīts
    Studiju/ studējošā kredīts
    Patēriņa kredīts
    Kredīts, kredītlīnija
    Mikrokredīts juridiskām personām bez nekustamā īpašuma nodrošinājuma
    Overdrafts
    Līzings un faktorings
    Tirdzniecības finansēšanas un dokumentārās operācijas
    Kredītņēmēju dzīvības apdrošināšana
    Ar kreditēšanu un tirdzniecības finansēšanu saistīti papildu pakalpojumi
Finanšu instrumenti un valūtas darījumi
    Brokeru pakalpojumi
    Turētājbankas pakalpojumi
    Trasta pakalpojumi
    Repo darījumi
Aktīvu pārvaldīšana (CBL Asset Management)
Seifu glabātava
Inkasācijas pakalpojumi
Papildu pakalpojumi
Personas apdrošināšana