Kredītkarte X Business Plus

Karte izdevīgiem pirkumiem un drošiem ceļojumiem

 • Bezprocentu periodsIzmanto iespēju atlikt maksājumus līdz 45 dienām
 • Plaša apdrošināšanaSaņem apdrošināšanu gan sev, gan diviem kolēģiem līdzbraucējiem
 • Bezmaksas Priority Pass karteApmeklē vairāk nekā 1300 VIP atpūtas zonas visā pasaulē

Individuāli kredīta nosacījumi

 • Bezprocentu periods līdz 45 dienām (no kredītlimita izmantošanas brīža līdz nākamā mēneša 15. datumam)

Ērti iepirkties un ceļot

 • Ceļojumu apdrošināšana kartes lietotājam un diviem kolēģiem līdzbraucējiem gan Latvijā, gan ārvalstīs
 • Pirkumu apdrošināšana 180 dienas no iegādes brīža ar apdrošinājuma summu līdz 20 000 EUR
 • Iekļauti jauni apdrošinātie riski: ceļojumu atcelšana un pārtraukšana, nomas auto KASKO pašriska apdrošināšana, automašīnas atslēgu zādzība
 • Visas kartes priekšrocības ir pieejamas arī norēķinoties ar Apple Pay

Vairāk

Ceļojumu privilēģijas

 • Bezmaksas Priority Pass karte, kas sniedz iespējas apmeklēt vairāk nekā 1000 lidostu VIP atpūtas zonas
 • Iespēja iegādāties Concierge servisu – privātā sekretāra pakalpojumus, kas būs neatsverams palīgs komandējumu un atpūtas braucienu plānošanā
 • Pirkumi Latvijā un ārzemēs EUR valūtā bez komisijas maksas

X REWARDS atlaides pirkumiem

 • Saņem atlaides pie mūsu sadarbības partneriem visā Baltijā. Katru mēnesi īpaši izdevīgi restorānu, atpūtas, ceļojumu un kultūras pasākumu piedāvājumi

Vairāk