Akreditīvi

Akreditīvs, saukts arī par Kredīta vēstuli, ir bankas apņemšanās samaksāt preces pārdevējam naudu par piegādāto preci pēc tam, kad bankā ir saņemti preces nosūtīšanas dokumenti un izpildīti akreditīva noteikumi.

Noformējot Importa akreditīvu, mēs apņemamies veikt samaksu jūsu sadarbības partnerim – pārdevējam/pārdevēja bankai saskaņā ar jūsu sniegtajiem norādījumiem, ja būsim saņēmuši akreditīva noteikumiem atbilstošus dokumentus.

Saņemot jums par labu izsniegtu Eksporta akreditīvu, mēs nosūtīsim jums paziņojumu par jūsu sadarbības partnera apņemšanos samaksāt noteiktu naudas summu pēc akreditīva noteikumiem atbilstošu dokumentu saņemšanas, kā arī palīdzēsim jums sagatavot un nosūtīt akreditīva dokumentus.


Iespējas Nodrošinājums Noformēšana, iesniedzamie dokumenti

Noformējot/saņemot akreditīvu, jūsu uzņēmums:

 • samazinās starptautisko tirdzniecības darījumu risku neatkarīgi no tā vai darījumā esat pārdevējs vai pircējs;
 • varēs būt drošs par maksājuma saņemšanu noteiktā termiņā un apmērā, ja darījumā esat pārdevējs;
 • varēs neveikt priekšapmaksu, izslēdzot ar to saistītos riskus, ja darījumā esat pircējs.

Importa akreditīvu noformēsim pret jūsu sniegto nodrošinājumu, kas var būt:

 • naudas līdzekļi akreditīva summas apmērā, kas tiek ieskaitīti akreditīvu nodrošinājuma kontā;
 • uzņēmumam vai trešajām personām piederoši nekustamie īpašumi;
 • komercķīla uz uzņēmumam piederošiem aktīviem;
 • fizisku personu un citu uzņēmumu galvojumi;
 • cits bankai pieņemams nodrošinājums.

Lai noformētu importa akreditīvu, nepieciešams:

 • atvērt norēķinu kontu bankā;
 • iesniegt bankā aizpildītu akreditīva iesniegumu (pdf);
 • iesniegt bankā pirkšanas - pārdošanas līgumu un/vai citus dokumentus, kas attiecināmi uz darījumu;
 • vienoties ar banku par akreditīva izsniegšanas nosacījumiem;
 • noslēgt ar banku līgumu par akreditīva apkalpošanu.

Lai saņemtu eksporta akreditīvu, Jums ir jābūt atvērtam norēķinu kontam bankā.