Dokumentu inkaso

Ja jūsu uzņēmums darbojas starptautiskajā tirgū, samaziniet importa vai eksporta darījumu apmaksas risku un izvēlieties dokumentu inkaso. Dokumentu inkaso ir viens no starptautiskajā tirdzniecībā izmantotiem norēķinu veidiem, kas garantē darījuma drošību un aizstāv gan pircēja, gan pārdevēja intereses, jo dokumentu nodošanu pircējam veic banka tikai pret samaksu par preci vai apņemšanos veikt samaksu noteiktā laika periodā. Dokumentu inkaso darījumos mēs darbosimies kā starpnieks, kas paturēs pie sevis darījuma dokumentus tikmēr, kamēr pircējs būs veicis samaksu par preci, kā arī atgādināsim pircējam par nepieciešamību veikt preču apmaksu noteiktajos termiņos.

Izmantojot dokumentu inkaso pakalpojumus, jūsu uzņēmums:

  • samazinās starptautisko tirdzniecības darījumu riskus;
  • padarīs elastīgākus norēķinus ar pastāvīgajiem sadarbības partneriem starptautiskajā tirgū;
  • optimizēs izdevumus, kas saistīti ar starptautisko tirdzniecības darījumu apmaksu.