Bankas garantijas

Bankas garantijas ir galvojums, ko sniegsim jūsu sadarbības partnerim par jūsu uzņēmuma saistību izpildi. Gadījumā, ja tomēr jūsu uzņēmums nevarēs izpildīt savas saistības, mēs pēc jūsu sadarbības partnera pamatota pieprasījuma samaksāsim noteiktu naudas summu, kompensējot radītos zaudējumus.

Ja saistību izpildes nodrošināšanai esat pieprasījis bankas garantiju savam sadarbības partnerim, mēs pieņemsim un apkalposim arī jums par labu izsniegtās citu banku garantijas.

Pieteikties konsultācijai


Iespējas Nodrošinājums Noformēšana, iesniedzamie dokumenti

Bankas garantijas sniedz iespēju jūsu uzņēmumam:

 • piedalīties valsts, pašvaldību un citu organizāciju izsludinātajos iepirkumos, kuros tiek pieprasīts saistību nodrošinājums;
 • garantēt savlaicīgus ieņēmumus par izpildīto darbu un/vai piegādāto preci;
 • samazināt starptautisko tirdzniecības darījumu risku.

Mēs izsniedzam garantijas pret jūsu sniegto nodrošinājumu, kas var būt:

 • naudas līdzekļi kontā garantijas summas apmērā;
 • naudas līdzekļi depozītā;
 • uzņēmumam vai trešajām personām piederoši nekustamie īpašumi;
 • komercķīla uz uzņēmumam piederošiem aktīviem;
 • fizisku personu un citu uzņēmumu galvojumi;
 • cits bankai pieņemams nodrošinājums.

Gadījumā, ja uzņēmuma sniegtais nodrošinājums nav pietiekams, ir iespēja piesaistīt Latvijas Garantiju aģentūras sniegto galvojumu.

Lai saņemtu bankas garantiju, nepieciešams:

 • atvērt norēķinu kontu bankā;
 • iesniegt bankā aizpildītu Pieprasījumu Bankas Garantijas izsniegšanai (pdf);
 • iesniegt bankā pirkšanas - pārdošanas līgumu vai iepirkuma nolikumu un/vai citus dokumentus, kas attiecināmi uz darījumu;
 • pēc bankas lūguma iesniegt papildu dokumentus un informāciju lēmuma pieņemšanai (uzņēmuma bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķinu u.c.);
 • vienoties ar banku par garantijas izsniegšanas nosacījumiem;
 • noslēgt ar banku līgumu par garantijas izsniegšanu.